AKTUALNOŚCI

Wyróżnienie dla Piotra Sadowskiego

foto: inż. Piotr Sadowski prezentuje dr Jakubowi Osinie grawerton otrzymanego Wyróżnienia Honorowego PLP
Pod honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018, w sali konferencyjnej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie członków oraz sympatyków Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z okazji XXV rocznicy jego powstania.
W jubileuszowej gali udział wzięli m. in. przewodniczący Komisji Obrony Narodowej – sejmowej poseł Michał Jach i senackiej – senator Jarosław Rusiecki, płk dypl. Mirosław Kucharski ze Sztabu Generalnego WP, Ewa Mańkiewicz- Cudny – prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, Janusz Dobrzański – wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, gen. dyw. w st. spocz. Leon Komornicki – przewodniczący Komitetu Przemysłowego Stowarzyszenia Euro – Atlantyckiego, działacze związków zawodowych współpracujących z PLP, prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, aktywiści organizacji społecznych oraz dziennikarze.
Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka po serdecznym przywitaniu zgromadzonych gości zaprezentował dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w ciągu ćwierć wieku jego istnienia. Następnie dyrektor ITWL – prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik przedstawił działalność, osiągnięcia, potencjalne możliwości i ambitne plany podległej mu kadry na najbliższe lata. Potem z interesującymi odczytami o tematyce społeczno – ekonomicznej i wojskowej wystąpili – dr Stanisław Leśniak, mgr Angelika Jarosławska oraz kmdr dr inż. Bohdan Pac. Promowano również najnowszy rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego zawierający jego opinie, stanowiska i ekspertyzy z okresu marzec 2017 r – luty 2018 r. oraz ukazujący wybrane inicjatywy i sukcesy organizacji w minionym XXV- leciu. Grupie działaczy i ekspertów PLP Honorowe Odznaki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich przekazał Wiceprezes Janusz Dobrzański.
Główną częścią rocznicowych obchodów była ceremonia wręczenia po raz szósty Wyróżnień Honorowych PLP „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”). Kapituła przyznająca ten zaszczytny tytuł w składzie – prof. dr inż. Tadeusz Gałązka (przewodniczący), gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski, prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, mgr inż. Jerzy Horodecki, mgr Kazimierz Łasiewicki i mgr inż. Edmund Misterski (sekretarz) na posiedzeniu w dniu 5 marca spośród zgłoszonych z całego kraju kandydatur wytypowała dziesięć osób oceniając wnikliwie dotychczasowy dorobek zawodowy nominowanych i szczególne osiągnięcia naukowo – badawcze oraz w działalności przemysłowo – biznesowej w kontekście ich istotnego znaczenia dla gospodarki narodowej i ogółu społeczeństwa.
W zacnym gronie laureatów tego prestiżowego Wyróżnienia znalazł się inż. Piotr Sadowski z PZL – Świdnik. Ukończył on Wydział Budowy Silników Politechniki Rzeszowskiej specjalizując się w napędach lotniczych. Karierę zawodową rozpoczął w 1985 r. pracując na różnych stanowiskach a od ponad 25 lat zatrudniony jest na odpowiedzialnym etacie konstruktora śmigłowców. W swym dorobku ma szeregu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych oraz projektów racjonalizatorskich. Czynnie udziela się społecznie w wielu organizacjach, komitetach i zespołach. W maju ub.r. wybrany został na Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.
Jan Tarajko
 

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button