AKTUALNOŚCI

To była XLV sesja Rady Powiatu

Dzisiaj odbyły się obrady XLV sesji Rady Powiatu V kadencji. Radni zostali poinformowani o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu. Zajmowali się także uchwałami związanymi z finansami i budżetem powiatu. Nie zabrakło dyskusji na temat stanu i remontów dróg powiatowych.
Na początku sesji starosta Dariusz Kołodziejczyk poinformował radnych o działaniu zarządu pomiędzy sesjami, a także o realizacji uchwał podjętych podczas minionej sesji. W trakcie obrad pojawili się uczniowie SOSW Świdnik, wraz z dyrektor Elżbietą Krupą, którzy przedstawili radnym swoją inicjatywę.- Proponujemy Państwu wzięcie udziału w zbiórce pieniędzy przeznaczonych na muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Muzeum stara się o wykupienie rękopisów Sienkiewicza. My zawsze możemy liczyć na pomoc innych, dlatego zorganizowaliśmy akcję, wykupu specjalnie przygotowanych przez uczniów cegiełek. Liczymy na Państwa pomoc- powiedziała Elżbieta Krupa, dyrektor SOSW Świdnik. Radni, a także zarząd chętnie wsparli akcję.
Następnie komendant PSP w Świdniku, Sławomir Kowalczyk poinformował o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu. Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z działalności PCPR w 2017 roku. Podjęli uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu powiatu na 2018 rok.
W punkcie interpelacje i zapytania radnych poruszono temat zakupu aparatu USG do poradni K. Radny Ł. Reszka zapytał o stanowisko zarządu w kwestii propozycji wsparcia finansowego ze strony burmistrza, dotyczącego finansowania znieczulenia zewnątrzoponowego.- Dowiedziałem się z doniesień medialnych, że zaistniała taka propozycja ze strony Pana burmistrza. Żadne decyzje ze strony zarządu nie zapadły, gdyż nie otrzymaliśmy oficjalnego pisma w tej sprawie. Myślę, że warto na ten temat porozmawiać- wyjaśnił starosta Dariusz Kołodziejczyk. W kwestii zakupu USG do poradni K wypowiedział się dyrektor SP ZOZ Jacek Kamiński.- Jesteśmy w trakcie procedowania oceny formalnej i merytorycznej dwóch projektów unijnych. Jeden z nich dedykowany jest ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i właśnie tam znajdują się fundusze na taki aparat- nowoczesny ultrasonograf. Być może już w czerwcu dowiemy się, czy będziemy beneficjentem projektu. Taki sprzęt to koszt około 250 tys. zł, a więc z własnych środków jego zakup jest niemożliwy. W ramach projektu pozyskamy pieniądze na kolejną aparaturę medyczną i remont właściwie wszystkich poradni w budynku przy ul. Leśmiana- wyjaśnił Kamiński.
W trakcie sesji padły również pytania o wizyty rzeczoznawców na ul. Kusocińskiego. – Kiedy będzie decyzja w sprawie kwot za tereny pod inwestycję?- dopytywał radny B. Pejo.- Zgodnie z informacjami, które mamy od niezależnych rzeczoznawców odbyły się wizje lokalne. Termin wyznaczony został na 11 maja i nic nie wskazuje na to, by miał się przedłużyć- odpowiedział członek zarządu, Jakub Osina. Radni dopytywali także o wyniki konsultacji z mieszkańcami powiatu świdnickiego. Dotyczyły przyszłych inwestycji drogowych, na które zarząd złożył wnioski o dofinansowanie. Głosować można było do 12 kwietnia na dwie drogi. Opinie były zgłaszane na formularzach dostępnych na ulotkach, które zostały rozniesione przez listonoszy na terenie całego powiatu świdnickiego. W konsultacjach oddano 1506 głosów dotyczących przyszłych inwestycji.– Zarząd Powiatu zdecydował o połączeniu ulic Generała Maczka (315 głosów) i Armii Krajowej (318 głosów) i złożenia ich w jednym wniosku o dofinansowanie. Drugi wniosek dotyczył drogi Rybczewice – Marysin w gminie Rybczewice, na który oddano 284 głosy. To te drogi wybrali mieszkańcy. Termin składania wniosków upłynął 15 kwietnia. Dzięki konsultacjom uzyskaliśmy dodatkową wiedzę na przyszłość, jakie drogi są najbardziej oczekiwane przez mieszkańców. Koszt rozesłania formularzy wyniósł ponad 6 tys. zł.- wyjaśnił Osina.
 

Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Zobacz również

Close
Back to top button
Close