AKTUALNOŚCI

Solidarni z protestującymi

Minionej soboty kilkadziesiąt osób przybyło na plac Litewski w Lublinie, by wesprzeć protest rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy walczą w Sejmie o zrealizowanie kluczowych dla nich, postulatów. Jak mówią, kieruje nimi miłość do swoich dzieci.
Właśnie 5 maja obchodzony był Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na placu zebrali się rodzice, dzieci oraz przyjaciele osób niepełnosprawnych. Wśród nich także świdniczanie, m.in. niepełnosprawna poetka Joanna Pąk – autorka 9 tomików poezji, czy Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki, który od lat angażuje się w pomoc słabszym i potrzebującym grupom społecznym.
– Zajmowanie się niepełnosprawnym dzieckiem to często całodobowa, wyczerpująca fizycznie i psychicznie praca. Dlatego państwo powinno wspierać takie rodziny o wiele bardziej. – ocenia wicestarosta – Od lat w swojej pracy samorządowej inicjuję przedsięwzięcia, które wspierają osoby niepełnosprawne, uświadamiając potrzebę pomocy na wielu płaszczyznach – dodaje Waldemar Białowąs, który m.in. zainicjował powstanie w ubiegłym roku unikalnego w skali kraju, integracyjnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku.
Rodzice oraz ich niepełnosprawne dzieci protestują w Sejmie już 22 dzień. Walczą między innymi o 500 złotych miesięcznego dodatku rehabilitacyjnego i zrównania renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Według Iwony Hartwich, jednej z czołowych postaci protestu w Sejmie, matki cierpiącego na porażenie mózgowe syna, „teraz jest najlepszy czas, żeby pomóc w końcu osobom niepełnosprawnym” – Nie rozumiemy tego muru ze strony rządu i nie rozumiemy tej pogardy, którą my już odczuwamy jako rodzice – zaznaczyła.
Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska apeluje natomiast o zakończenie protestu w Sejmie, zapewniając, że rządowi zależy na kompromisie.
MRPiPS podsumowując dotychczasowe działania rządu PiS na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów do najważniejszych zalicza wzrost w marcu 2017 r. renty socjalnej o 100 zł, czyli o 13 proc. Szefowa resortu przypominała też, że zwiększono środki na rozwój środowiskowych domów samopomocy.
W piątek przez PO został złożony projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Zakłada on m.in. wprowadzenie „urlopu wytchnieniowego” dla wszystkich osobiście opiekujących się osobami niesamodzielnymi oraz „czeku opiekuńczego” dla opiekunów pracujących.
-Najważniejsze, by pomoc nie była tylko pozorna, ale przede wszystkim rzeczywiście ułatwiła życie osobom niepełnosprawnym i starszym. Po pierwsze, trzeba być blisko ludzi i słuchać, czego im brakuje. – komentuje Białowąs, który jako szef powiatowych struktur PO zorganizował w Świdniku spotkanie w ramach konsultacji programu senioralnego. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska opisywała wtedy świdniczanom jak funkcjonowałyby takie rozwiązania jak urlop wytchnieniowy i czek opiekuńczy oraz zapowiadała postulat o zdjęciu podatków z emerytur.
 
 

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button