AKTUALNOŚCI

Powiatowe święto strażaków

W dniu wstąpienia do służby strażacy ślubują między innymi ofiarność i męstwo w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego, i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem własnego życia. Nie dziwi więc fakt, że ta grupa zawodowa cieszy się niezmiennie wysokim i stabilnym zaufaniem społecznym wśród Polaków. Dziś w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku odbyły się obchody Dnia Strażaka.
Miniony rok był pracowity dla strażaków powiatu świdnickiego. W 2017 roku na terenie powiatu odnotowano 804 zdarzenia, w tym 424 pożary, 354 miejscowe zagrożenia oraz 26 alarmów fałszywych. Najwięcej pożarów wystąpiło w gminie Trawniki (135), najmniej w gminie Rybczewice (12). W porównaniu z rokiem 2016 nastąpił wzrost o 63%. W powiecie świdnickim prężnie działają Ochotnicze Straże Pożarne. W 37 jednostkach funkcjonuje 1082 strażaków, w tym blisko 100 kobiet. Do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych zdolne są 33 jednostki OSP.
– W tym dniu życzę wszystkim strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin. Składam serdeczne podziękowania za trud, poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza służba. Życzę bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!- powiedział starosta Dariusz Kołodziejczyk. Tegoroczne obchody rozpoczęto mszą świętą w intencji strażaków, odprawioną w parafii p. w. Chrystusa Odkupiciela, przez ks. kan. Leszka Surmę. Następnie uroczystości kontynuowano na placu przed świdnicką komendą podczas specjalnego apelu, w którym udział wzięli min. przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, instytucji z terenu powiatu świdnickiego, władz sąsiadujących gmin, ale przede wszystkim strażacy.
– Bardzo się cieszę, że mam taką grupę dobrze wyszkolonych , młodych strażaków. Przede wszystkim strażak musi mieć pasję i w mojej komendzie nie brakuje ludzi z pasją. Ta praca daje dużo satysfakcji, ale również motywuje. Jestem dumny z moich strażaków, którym nigdy nie brakuje zapału do wykonywania tego niełatwego zawodu- powiedział Komendant Powiatowy PSP w Świdniku, bryg. mgr inż. Sławomir Kowalczyk. Jak zwykle podczas uroczystości strażacy zostali docenieni. Za swoją ciężką pracę i liczne zasługi otrzymali awanse, odznaczenia i wyróżnienia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał „Brązową Odznakę- „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”- mł. bryg. Pawłowi Belniakowi i starszemu ogniomistrzowi Sławomirze Skrętkowicz. Stopień starszego kapitana otrzymał kpt. Rafał Tomusiak, a do stopnia kapitana awansowano mł. kpt. Dariusza Seweryna.  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał stopień starszego aspiranta: asp. Karolowi Kowalskiemu, asp. Janowi Stachyrze i asp. Markowi Mołdochowi oraz stopień aspiranta – mł. asp. Łukaszowi Kuśpitowi. Z kolei Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadał stopień starszego ogniomistrza ogn. Dariuszowi Zielińskiemu, ogn. Wojciechowi Zającowi, stopień młodszego ogniomistrza st. sekc. Przemysławowi Góralskiemu, st. sekc. Adamowi Grzegorczykowi, st. sekc. Pawłowi Kurzępie, st. sekc. Pawłowi Sieczkarzowi oraz stopień starszego sekcyjnego sekc. Michałowi Dadejowi, sekc. Pawłowi Karwackiemu, sekc. Michałowi Kołodziejczykowi.
Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przyznał także wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych mł. kpt. Markowi Lasocie i asp. Jackowi Pawelcowi. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku wyróżnił nagrodami pieniężnymi za szczególne osiągnięcia w służbie st. kpt. Pawła Dańko, mł. asp. Pawła Kochalskiego, st. ogn. Wojciecha Zająca, ogn. Krzysztofa Sidora, mł. ogn. Tomasza Łazukę. W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP nadał Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza bryg. Sławomirowi Kowalczykowi. Natomiast na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lublinie odznaczeni zostali medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
medalem złotym- asp. sztab. Arkadiusz Rycaj, medalem srebrnym- st. kpt. Paweł Dańko, kpt. Przemysław Bondos, asp. Andrzej Pyz i medalem brązowym- st. sekc. Marcin Adamczyk oraz lek. wet. Jan Nowicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku.
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia „Amicus Civitatis”- st. bryg. Grzegorzowi Alinowskiemu – Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP i bryg. Sławomirowi Kowalczykowi – Komendantowi Powiatowemu PSP w Świdniku.

 
 

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close
Reklama