AKTUALNOŚCIEDUKACJA

W PCEZ podsumowali praktyki w Niemczech

13 czerwca w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego w Świdniku odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Od teorii przez praktykę do zawodu”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wicestarosta świdnicki Waldemar Białowąs, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów.
Uczniowie po 4 – tygodniowych praktykach zawodowych w Niemczech, podzielili się swoimi wrażeniami i osiągnięciami, ilustrując wypowiedzi prezentacjami multimedialnymi. Podczas spotkania pani Anna Goral – dyrektor PCEZ wręczyła zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk, a autorka i koordynatorka projektu, pani Elżbieta Migut, omówiła jego realizację.- Dziękuję naszym uczniom za godne reprezentowanie szkoły, miasta i powiatu świdnickiego – mówiła Elżbieta Migut – a szczególnie dziękuję im za wykazanie się tak dużym zaangażowaniem podczas praktyk u naszych zachodnich sąsiadów.
Podstawowym celem projektu, było zrealizowanie praktyk zawodowych dla uczniów technikum: informatyków, ekonomistów i mechaników oraz rozwój zawodowy i osobisty uczestników. Z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Kształcenie i Szkolenia Zawodowe (PO – WER) Erasmus+ projekt był dofinansowany kwotą 518 585 zł. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w zajęciach z przygotowania językowego i kulturowego. Pod nadzorem specjalistów, uczniowie realizowali szczegółowy program praktyki, poznając nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, a zdobyte przez nich kompetencje były oceniane na podstawie specjalnej karty oceny efektów kształcenia.
Dzięki wsparciu organizacyjnemu strony niemieckiej – firmy „Gut Wehlitz” ze Schkeuditz koło Lipska, uczniowie zwiedzili Berlin, Lipsk, Drezno i Halle, poznając kulturę Niemiec, nawiązali kontakty osobiste i zawodowe, zaobserwowali inny model życia, pracy zawodowej i odpoczynku. Uczestnicy doskonalili znajomość języka niemieckiego i angielskiego branżowego, stali się bardziej komunikatywni, otwarci i odważni.
– Zagraniczne praktyki są dobrym sprawdzianem wiedzy i umiejętności zdobytych w naszej szkole w konfrontacji z rynkiem europejskim – mówił wicestarosta Waldemar Białowąs. – Jest to kolejny element kształcenia naszej młodzieży dla przyszłości – podkreślił.
Praktyki umożliwiły 50 uczniom rozwój zawodowy w rzeczywistych warunkach pracy, a dla wielu z nich były okazją do sprawdzenia siebie bez rodziców, nauką samodzielności i przygodą. Wszyscy zaliczyli praktykę zawodową, otrzymają certyfikat Europass- Mobilność, a cele projektu zostały zrealizowane.
(dc)

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button