AKTUALNOŚCI

Mniej bezrobotnych w powiecie!

Podczas wczorajszej sesji RP dyrektor PUP w Świdniku Marcin Troć zaprezentował sprawozdanie z działalności świdnickiego urzędu w 2017 roku oraz sytuację na lokalnym rynku pracy.
Na koniec 2017 roku w PUP w Świdniku było zarejestrowanych 2696 osób bezrobotnych. W porównaniu z 2016 urząd zanotował znaczny spadek. Ze względu na największą liczbę mieszkańców 50% stanowią bezrobotni z gminy Świdnik. Najmniejsze bezrobocie występuje w gminie Rybczewice.- Stopa bezrobocia w kraju się zmniejsza, jest na poziomie 6,1%, w województwie lubelskim jest to ponad 8%, u nas nadal jest powyżej średniej wojewódzkiej, bo wynosi ponad 9,5%. Powiat świdnicki miał zawsze wysoką stopę bezrobocia, na szczęście w ostatnich latach notujemy wyraźny spadek- informował dyrektor Marcin Troć. Na koniec 2015 roku stopa bezrobocia wynosiła 14,5%, 2016- 12,6%, a 2017- 10,2%. Obecnie wynosi 9,7 %. Podobnie przedstawia się liczba osób zarejestrowanych w PUP, z roku na rok jest coraz mniejsza.
PUP w Świdniku dokłada wszelkich starań prowadząc działania w pośrednictwie pracy. W 2017 roku m. in. upowszechniono ponad 1770 ofert pracy, wydano 1956 skierowań do pracy, 486 skierowań na staże, 39 na prace społecznie użyteczne. Pozyskano także 251 nowych pracodawców. Urząd od lat organizuje Targi Pracy. W 2017 roku wystawcy zaprezentowali ponad 400 ofert zatrudnienia w kraju i za granicą. PUP był również współorganizatorem Targów Edukacyjnych, podczas których ponad 30 wystawców prezentowało swoje oferty edukacyjne.
PUP w Świdniku dysponuje także środkami na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W 2017 roku były to środki z: Funduszu Pracy (5036474 zł., w tym programy regionalne i program specjalny), Europejskiego Funduszu Społecznego(4931225 zł.), Refundacji wynagrodzeń do 30 roku życia (2334700zł.), KFS (400000zł.), PFRON (120000zł.). Łącznie było to ponad 12 mln zł. PUP aktywizuje bezrobotnych organizując szkolenia, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, studia podyplomowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, a także refundacje wynagrodzeń i składek ZUS dla osób do 30 roku życia, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Przyznano także środki na podjęcie działalności gospodarczej, staże, czy prace społecznie użyteczne. Prowadzono również dofinansowania do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close