AKTUALNOŚCI

PCPR w Świdniku z nowym obliczem

Zarząd Powiatu Świdnickiego po rozmowach z dyrektorem jednostki Iwoną Malugą podjęli wspólna decyzje o konieczności kompleksowej termomodernizacji budynku. Wartość inwestycji to ponad 480 tys zł.
W czwartek 19 lipca 2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą termomodernizacji budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku. Remont budynku centrum jest wynikiem realizacji projektu pt. Termomodernizacja Budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. To nie jedyny projekt termomodernizacyjny jaki będą realizowały powiatowe jednostki społeczne.
– Obecnie trwa ocena merytoryczna projektu termomodernizacji dla Domu Pomocy Społecznej w Świdniku, którego kosz to ponad 6 mln zł.  Jesteśmy również po procedurze odwoławczej odnośnie wniosku dla Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie. Nasze odwołanie co do oceny formalnej zostało uwzględnione i wniosek zostaje poddany ocenie merytorycznej. Koszt tej inwestycji to prawie 2 mln zł. Jestem przekonany, że nie będzie problemu z oceną realizowanych projektów, ponieważ mamy duże doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy. Udało się już nam otrzymać dofinansowanie aż na trzy wnioski, co dobrze świadczy o naszej skuteczności jeśli chodzi o pozyskiwanie i wykorzystywanie środków zewnętrznych na termomodernizację – informuje Leszek Czechowski Członek Zarządu Powiatu ds. Zdrowia i Spraw Społecznych.
W ramach realizacji projektu dla PCPR w Świdniku będzie modernizowana instalacja CO, na dachu budynku zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna, zostanie modernizowana instalacjia odgromowa, zostanie wykonany system osuszania budynku metodą grawometryczną. Budynek zostanie również ocieplony.
Budynek, będący siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku został wybudowany w latach 50 ubiegłego stulecia. Nigdy wcześniej nie był przeprowadzany tak kompleksowy remont naszej siedziby – mówi Iwona Maluga dyrektor PCPR w Świdniku. Dzięki realizowanemu Projektowi możliwe będzie poprawienie stanu technicznego naszej siedziby, a zastosowane rozwiązania budowlane wpłyną na zwiększenie jakość świadczonych usług . Zakończenie wszystkich prac planowane jest na miesiąc październik tego roku. Dodaje dyrektor PCPR. Pracownicy jednostki już dziś zapraszają wszystkie osoby korzystające z usług do odwiedzania ich jesienią, po to aby zobaczyć jak dla nich się zmieniaj.
Jak informuje nas dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku w czasie trwania remontu będzie funkcjonować jak dotychczas.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close