SPONSOROWANE

Szukasz pieniędzy na założenie działalności gospodarczej lub na rozwój swojej firmy? Zgłoś się do Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

BARR S.A. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie kolejne umowy, dzięki którym pozyskała 29 milionów złotych ze środków unijnych na rozwój istniejących przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


W ramach Mikropożyczek można otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie do 100% wartości brutto kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Oprocentowanie takiej pożyczki wynosi jedynie 0,37% w skali roku. Jest to jedyny koszt takiej pożyczki. Nie ma innych opłat lub prowizji związanych z uzyskaniem i obsługą pożyczki. Maksymalny okres spłaty to 7 lat, w tym możliwy jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie rat kapitałowych. Osoby, które mogą ubiegać się o pożyczkę to:
• osoby w wieku powyżej 30 lat i pozostające bez pracy,
lub
• pracownicy pracodawców przechodzący procesy restrukturyzacyjne z terenu województwa lubelskiego przewidziani do zwolnienia, zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
lub
• pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne z terenu województwa lubelskiego.
Wszystkie w/w osoby muszą zamieszkiwać i zamierzać prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego. Maksymalna wartość pożyczki wynosi 80 000 zł (w przypadku osób w wieku powyżej 30 lat i pozostających bez pracy) lub 60 000 zł (w przypadku pracowników pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne).
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej pozyskała kwotę 17 158 671 zł. Wnioski o udzielenie pożyczek można składać na bieżąco.
Ponadto 20 czerwca br. BARR S.A. podpisała również z BGK w Warszawie umowę na udzielanie Pożyczki Małej i Pożyczki Dużej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego, m.in. na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych lub prawnych, środków obrotowych związanych z inwestycją. W ramach ww. umowy BARR S.A. uzyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach RPO WL 2014 – 2020 w kwocie 12 000 000 zł. Są to niskooprocentowane pożyczki unijne (1,85% w skali roku), gdzie maksymalna kwota jednostkowej pożyczki wynosi do 1 000 000 zł, z których mogą skorzystać mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. Jedynym kosztem takiej pożyczki jest wskazane wyżej oprocentowanie. Przedsiębiorca nie ponosi innych kosztów, np. prowizji za rozpatrzenie wniosku, udzielenie pożyczki, wcześniejszą spłatę itp. Maksymalny okres spłaty takiej pożyczki jest uzależniony od kwoty pożyczki i wynosi 5 lat (w przypadku pożyczki do 250 000 zł) lub 8 lat (w przypadku pożyczki powyżej 250 000 zł).
 Zaletami tej formy finansowania rozwoju MŚP i rozpoczęcia działalności gospodarczej są w szczególności:
szybka i prosta procedura ubiegania się o pożyczkę (okres od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do uzyskania decyzji o finansowaniu wynosi maksymalnie 30 dni),
• preferencyjne oprocentowanie pożyczki,
• brak innych kosztów związanych z uzyskaniem i obsługą pożyczki,
• możliwość finansowania do 100% wartości inwestycji netto lub 100% kosztów brutto związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.
• nieskomplikowany wniosek o udzielenie pożyczki,
• prosty sposób rozliczenia wykorzystania pożyczki.
Środki przeznaczone na w/w formy finansowania są możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego” przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
Zapraszamy do kontaktu z Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (www.barr.org.pl), telefonicznie: 84 686 53 93 lub 784 346 995, mailowo: biuro@barr.org.pl, lub z naszymi Punktami Obsługi Klienta:
1. Centrum Doradztwa – Artur Wojtiuk, ul. Partyzantów 16a, 22-500 Hrubieszów, tel. 695 196 762
2. Pośrednictwo Ubezpieczeniowe – Małgorzata Góra, ul. Jana Zamoyskiego 56, 23-300 Janów Lubelski, tel. 606 133 752
3. Biuro Rachunkowe KONCEPTUM – Marcin Guz, ul. Przemysłowa 26k/50, 22-100 Chełm, tel. 501 458 593
4. Centrum Szkoleniowo – Doradcze „Complete” Magdalena Misiaszek, ul. Sikorskiego 2, 23-210 Kraśnik, tel. 694 492 974, 81 825 02 61
5. EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin, tel. 691 909 631, 81 440 80 90
6. Subsydium Sp. z o.o. Sp. K., ul. Ks. J. Popiełuszki 28 lokal 7, 20-052 Lublin, tel. 81 533 63 01, 81 533 62 99

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Zobacz również
Close
Back to top button
Close
Close