AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Coraz lepsza oferta ośrodka przyciąga nowych uczniów

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku dzieci i młodzież uczą się na szczeblu przedszkolnym, podstawowym i ponadpodstawowym. Miejsce z roku na rok rozwija ofertę dydaktyczną i infrastrukturę. Nic dziwnego, że chętnych do nauki tu nie brakuje.
-Jesteśmy bardzo zadowoleni z naboru w tym roku. Dołączy do nas 23 nowych uczniów. W sumie w ośrodku uczyć będzie się 103 dzieci. Utworzone zostały dwie klasy dla dzieci ze spektrum autyzmu. W kl. I będzie troje dzieci i w kl. VI -czworo. Będzie w nich realizowana podstawa programowa dla szkół podstawowych, a uczniowie otrzymają dodatkowe wsparcie w ramach rewalidacji indywidualnej, prowadzone będą min. zajęcia komunikacji alternatywnej.
Na uczniów powracających z wakacji czekają wyremontowane pomieszczenia. W ośrodku zakończono właśnie remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych. Pomalowano pokoje sypialniane w internacie, klatkę schodową oraz gabinety do rewalidacji indywidualnej. Wymieniono oświetlenie w internacie i przedszkolu na energooszczędne LED.
– Ten remont był niezbędny – tłumaczy Elżbieta Krupa, Dyrektor SOSW w Świdniku – W przedsięwzięciach tych bardzo pomocny był wicestarosta Waldemar Białowąs, który zawsze szuka wszelkich sposobów, aby znalazły się fundusze na niezbędne remonty i inwestycje, wzbogacające ofertę naszego ośrodka – dodaje.
Część pieniędzy na ten cel pochodzi ze środków własnych, część od pozyskanych przez wicestarostę sponsorów. Ale placówkę mają czekać już wkrótce gruntowne zmiany. Trwają prace nad projektem likwidacji skarpy ziemnej przed budyniem, aby przywrócić do użytkowania pomieszczenia, które ze względu na nowe przepisy budowlane zakwestionował sanepid. Wyrównany teren przed ośrodkiem ma zostać zaadaptowany na cele rekreacyjne dla uczniów.
-Jako zarząd inicjujemy oraz wspieramy wszelkie rozwiązania, które pomogą funkcjonować dzieciom i ich rodzinom. To niezwykle ważne, by szukać nowoczesnych rozwiązań i przełamywać bariery, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne – komentuje Waldemar Białowąs.
Warto wiedzieć, że wszelkie działania aktywnie wspiera „Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka”.
Rangę placówki podnosi z pewnością rola wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Powiatu Świdnickiego, którą pełni od 2017 roku. W związku z realizacją programu „Za życiem”, wspiera rodziców udzielając specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz organizuje bezpłatne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Dyrektor przekonuje jak ważne jest wczesne wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju oraz odpowiednie dobranie ćwiczeń.
W placówce z powodzeniem od roku działa innowacja pedagogiczna „Mówię, więc jestem – komunikacja bez barier”. Program służy do porozumiewania się przy wykorzystaniu smartfonu i bezpłatnej aplikacji „LetMeTalk”. To forma komunikacji dla uczniów niemówiących lub mówiących niezrozumiale.
-W skali kraju niewiele osób używa systemu, a zapotrzebowanie jest ogromne. Brakuje specjalistów, którzy potrafią wprowadzić człowieka w używanie AAC. Cieszymy się, że u nas takie rozwiązanie już funkcjonuje – informuje pani dyrektor.
Uczniowie świdnickiego specjalnego ośrodka mogą również korzystać z unikalnego w skali kraju placu zabaw. Jest to miejsce głównie dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci autystycznych.-To jedno z nielicznych takich miejsc nie tylko w Polsce, ale i w Europie – mówi wicestarosta świdnicki Waldemar Białowąs, inicjator powstania obiektu. – Chodzi o bezpieczeństwo, zabawę, ale przede wszystkim integrację dzieci z placówek oświatowych powiatu świdnickiego z tymi o specjalnych potrzebach.
Uczniowie mają również możliwość korzystania z nowej hali sportowej przy I LO. Bezpłatne zajęcia w sali korekcyjnej będą odbywać się tam codziennie.
Kolejną nowością jest realizacja programu „Aktywna Tablica”. – W ramach programu rządowego ośrodek otrzymał 17000 zł na zakup 2 monitorów interaktywnych o przekątnej 65 cali i rzutnika szerokopasmowego. Złożyliśmy już zapytania ofertowe i czekamy na rozstrzygnięcie. Montaż planowany jest na początku września. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli do urozmaicania zajęć dydaktycznych i  rewalidacyjnych, szczególnie zajęć kształtujących komunikację – wyjaśnia pani dyrektor.
Od września do grudnia realizowane mają być kolejne dwa projekty: „Sensoplatyka”  i „Działanie wypełnia mój wolny czas”. Na ich realizację środki finansowe zostały pozyskane z PCPR i Starostwa Powiatowego w Świdniku – łącznie 10000 zł.

 

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button