AKTUALNOŚCI

PCPR – zmieniamy się dla ludzi !


Ruszyła termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku! Zarząd Powiatu Świdnickiego po rozmowach z dyrektorem jednostki Iwoną Malugą podjął decyzję o konieczności kompleksowej termomodernizacji budynku. Wartość inwestycji to ponad 480 tys zł.
Pierwszym etapem remontu była instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku oraz modernizacja instalacji odgromowej. W chwili obecnej trwają prace budowlane polegające na ociepleniu budynku, wymianie instalacji CO. Kolejnymi elementami realizowanego projektu będą między innymi: wykonaniu systemu osuszania budynku metodą grawometryczną, wymiana stolarki oraz zagospodarowanie terenu przyległego do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku. Remont budynku centrum jest wynikiem realizacji projektu  pt. Termomodernizacja Budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020, osi priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, działania 5.2 Efektywność Energetyczna Sektora Publicznego – w formie współfinansowania UE.
Dzięki realizowanemu Projektowi możliwe będzie poprawienie stanu technicznego budynku, a zastosowane rozwiązania budowlane zwiększą jakość korzystania z naszej infrastruktury – informuje Leszek Czechowski Członek Zarządu Powiatu ds. Zdrowia i Spraw Społecznych.
-Budynek, będący siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku został wybudowany w latach 50 ubiegłego stulecia. Nigdy wcześniej nie był przeprowadzany tak kompleksowy remont naszej siedziby – mówi Iwona Maluga dyrektor PCPR w Świdniku. Dzięki realizowanemu Projektowi możliwe będzie poprawienie stanu technicznego naszej siedziby, a zastosowane rozwiązania budowlane wpłyną na zwiększenie jakości świadczonych usług . Zakończenie wszystkich prac planowane jest na miesiąc październik tego roku – dodaje dyrektor PCPR. Pracownicy jednostki już dziś zapraszają wszystkie osoby korzystające z usług do odwiedzania ich jesienią, po to aby zobaczyć jak dla nich się zmieniają. Jak informuje nas dyrektor, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku w czasie trwania remontu będzie funkcjonować jak dotychczas.

 
 
 
 
 
Artykuł sponsorowany

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button