AKTUALNOŚCI

Mełgiew stawia na fundusz sołecki – to dla poprawy jakości życia mieszkańców


W ramach funduszu w Dominowie powstanie sala gimnastyczna, dzięki tym pieniądzom sporządzono dokumentację na budowę hali. Ogólna kwota funduszu sołeckiego wyodrębniona w budżecie Gminy Mełgiew w 2018 roku to 429.426,39 zł. W roku 2019 władze gminy zaplanowały przeznaczyć na ten cel 446.248,67 zł.
Fundusz sołecki to środki finansowe, które służą poprawie warunków życia mieszkańców gminy, o ich przeznaczeniu decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Dzięki funduszowi sołeckiemu mieszkańcy Gminy Mełgiew podejmują wiążące decyzje dotyczące wydatkowania środków z określonej części budżetu gminy. Jest to możliwe dzięki Ustawie o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku, zgodnie z którą w budżecie gminy może być wyodrębniony fundusz sołecki. W ramach tego realizowane są konkretne zadania, istotne z punktu widzenia lokalnych społeczności, co również zachęca ich do aktywnej współpracy i współdecydowania o kierunku rozwoju gminy.
– Jak dotąd, fundusz odegrał ważną role w poprawie życia, zależy nam, aby tym działaniem zwrócić uwagę na potrzebę podniesienia jakości życia mieszkańców Gminy Mełgiew. Poprzez fundusz chcemy zaangażować społeczność lokalną w życie gminy, bo to oni sami najlepiej wiedzą jakie są potrzeby. To dla poprawy jakości życia mieszkańców – mówi Magdalena Narodowiec Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mełgiew.
Środki pochodzące z funduszu sołeckiego przeznaczone zostały m.in. na: budowę sali gimnastycznej, projekt oświetlenia drogowego, remonty świetlic wiejskich, remont mostu, budowę dróg oraz zagospodarowanie boiska, placu zabaw i siłowni.
W maju 2018 r. Starosta Świdnicki wydał pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Na podstawie opracowanej dokumentacji złożony został wniosek o dofinansowanie z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastyczno – sportowej z łącznikiem przy szkole podstawowej w Dominowie, gmina Mełgiew”.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button