AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Targi Pracy w Świdniku

– Targi Pracy to jedna z możliwości bezpośredniego kontaktu pracodawcy z kandydatem na pracownika. To również świetna okazja, by zareklamować własną firmę, czy pozyskać przyszłych klientów – mówił Dyrektor PUP w Świdniku Marcin Troć, otwierając dzisiejsze targi.
Z takiej możliwości skorzystało blisko 70 podmiotów, prezentujących swoje oferty, podczas dzisiejszych Targów Pracy w Świdniku. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli firm, szkół, agencji pracy, organizacji pozarządowych i instytucji rządowych, fundacji, instytucji szkoleniowych, czy biur karier. W programie przewidziano także konferencję dla pracodawców.
Wydarzenie odbyło się w nowej hali sportowej przy I LO w Świdniku. Można było znaleźć ofertę pracy, pozyskania pracownika albo poznać ciekawe opcje zdobycia nowych kwalifikacji. Organizatorzy to: Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku, Centrum Aktywizacji Zawodowej we współpracy z I LO im. W. Broniewskiego oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie. Wystawcy zaprezentowali kilkaset ofert zatrudnienia w kraju i za granicą.
Starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk podkreślił wagę kooperacji wielu sektorów – Rzeczywistość gospodarczą tworzą pracodawcy, samorządy oraz szkoły. Jestem przekonany, że ta współpraca daje coraz lepsze efekty w naszym powiecie, bo bezrobocie z roku na rok spada.
– Życzę licznie zebranym dziś młodym ludziom, by nie zaczynali kariery zawodowej od rejestracji w urzędzie pracy, ale aby mogli z jego oferty korzystać realizując swoje pasje – mówił Leszek Czechowski, Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego.
Wicestarosta Waldemar Białowąs zwrócił uwagę na rolę wzbogacania oferty powiatowych szkół w kształtowaniu możliwości zawodowych młodzieży – Nasze szkoły oferują kierunki, które tworzone są wspólnie z pracodawcami. To oni zgłaszają potrzeby rynkowe, dając potem zatrudnienie. Dlatego w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie kierunkami związanymi z lotnictwem, koleją, górnictwem, czy informatyką – wymieniał.
Mniej bezrobotnych w powiecie
Na koniec ubiegłego roku w PUP w Świdniku było zarejestrowanych 2696 osób bezrobotnych. W porównaniu z 2016 urząd zanotował znaczny spadek. Ze względu na największą liczbę mieszkańców, 50% stanowią bezrobotni z gminy Świdnik. Najmniejsze bezrobocie występuje w gminie Rybczewice. – Stopa bezrobocia w kraju się zmniejsza, w województwie lubelskim jest to ponad 8%, u nas nadal jest powyżej średniej wojewódzkiej. Na szczęście w ostatnich latach notujemy wyraźny spadek – informuje dyrektor Marcin Troć.
Liczba osób zarejestrowanych w PUP, z roku na rok jest coraz mniejsza. PUP aktywizuje bezrobotnych organizując szkolenia, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, studia podyplomowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, a także refundacje wynagrodzeń i składek ZUS dla osób do 30 roku życia, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Przyznano także środki na podjęcie działalności gospodarczej, staże, czy prace społecznie użyteczne. Prowadzono również dofinansowania do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.


 

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close