AKTUALNOŚCI

Sprawdź jak głosować

Wybory samorządowe odbędą się już w najbliższą niedzielę. Wybierzemy wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast oraz radnych gmin, powiatów i sejmików województw. Głosować będzie można od 7.00 do 21.00.
Do najważniejszych zmian w ordynacji wyborczej należą: wprowadzenie dwukadencyjności burmistrzów, wójtów i prezydentów miast, ograniczenie jednomandatowych okręgów wyborczych do gmin do 20 tys. mieszkańców, wydłużenie kadencji organów samorządowych do 5 lat.
W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, Głos będzie nieważny w przypadku: postawienia znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, niepostawienia znaku „X” w żadnej kratce, postawienia znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą. 
W wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Głos będzie nieważny w przypadku: postawienia znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, niepostawienia znaku „X” w żadnej kratce, postawienia znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez gminną komisję wyborczą.
W wyborach do rad powiatów głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu, Głos będzie nieważny w przypadku: postawienia znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, niepostawienia znaku „X” w żadnej kratce, postawienia znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez powiatową komisję wyborczą.
W wyborach do sejmików województw głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu, Przyczyną nieważności głosu jest: postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce, postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez wojewódzką komisję wyborczą.
W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, Głos będzie nieważny jeżeli: znak „X” będzie postawiony w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, znak „X” nie zostanie postawiony w żadnej kratce, znak „X” będzie postawiony w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button