AKTUALNOŚCI

Powiat złożyły dwa wnioski na niemal 13 mln zł na remonty dróg, które przeszły już ocenę formalną. Sprawdź co zaplanował powiat na przyszły rok

Powiat Świdnicki złożyły dwa wnioski o dotację na remont dróg. Wnioski dotyczą wsparcia finansowego na drogi Mełgiew – Milejów  i Racławicka, Krępiecka, Armii Krajowej oraz Generała Maczka w Świdniku niebawem do remontu. Na liście pozyskania środków na rozbudowę dróg w przyszłym roku zdecydowały się gminy: Mełgiew i Świdnik.
Prawo do składania wniosków mają gminy oraz powiaty. Z próby skorzystania ze wsparcia postanowiliśmy skorzystać w maksymalny sposób składając dwa wnioski da drogi
Konkurencja w ramach programu jest duża, gdyż niewiele gmin rezygnuje ze wsparcia w tym programie. W związku z tym nie wszyscy będą mogli uzyskać wsparcie. Liczymy, że wzorem lat poprzednich nasze wnioski otrzymają dofinansowanie – poinformował Starosta Świdnicki Dariusz Kołodziejczyk
„Przebudowa ulic: Racławicka, Krępiecka, Armii Krajowej oraz Generała Maczka w Świdniku” Zadanie 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2103 L ul. Krępiecka w Świdniku (od skrzyżowania  z ul. Kosynierów do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)
Zakres prac planowanych do wykonania: przebudowa konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR3, wymiana krawężników, przebudowa zjazdów – szt. 13 (indywidualnych i publicznych), przebudowa istniejących wysp dzielących, przebudowa kanalizacji deszczowej (zmiana lokalizacji istniejących wpustów deszczowych i wprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji deszczowej), przebudowa nawierzchni jezdni (wymiana warstw ścieralnej oraz wiążącej z BA), przebudowa 3 skrzyżowań (w tym 2 skrzyżowania typu rondo: skrzyżowanie ulic Krępiecka – Racławicka – Kosynierów – Głogowa oraz Krępiecka – Armii Krajowej – Kusocińskiego wraz z przebudową niezbędnych elementów infrastruktury drogowej oddziałujących na skrzyżowanie), ciąg pieszy  na całej długości (0,5 km) przebudowywanego odcinka drogi o szerokości 2,0 m po stronie lewej, budowa ciągu pieszo – rowerowego (0,5 km) po stronie prawej (2,0 m chodnik + 2,0 m dwukierunkowa ścieżka rowerowa o nawierzchni z warstwy ścieralnej z BA). Ścieżkę rowerową i chodniki zaprojektowano również wokół skrzyżowań typu rondo i wyprowadzono je w kierunku krzyżujących się ulic Kosynierów, Głogowa, Al. Armii Krajowej i Kusocińskiego. Zaprojektowano łącznie 4 zatoki autobusowe, w ciągu ul. Krępieckiej  zaprojektowano 4 przejścia dla pieszych połączone z przejazdami dla rowerzystów.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2023L Mełgiew – Milejów
Zakres prac planowanych do wykonania: wykonanie prac ziemnych i rozbiórkowych; frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej (jeśli zostaną odkryte nienośne lub zniszczone warstwy podbudowy, zaprojektowano odbudowę konstrukcji); wykonanie warstw konstrukcyjnych poszerzenia drogi, konstrukcja drogi: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, warstwa wiążąca AC16W 50/70; wykonanie nowych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, ustawienie krawężnika 15×22 cm i krawężnika 15×30 cm; wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej 6 cm; wykonanie zjazdów: nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm, konstrukcja zjazdu z kruszywa C90/3; odbudowa konstrukcji nawierzchni zatoki autobusowej z betonu asfaltowego AC11S 50/70; wykonanie konstrukcji drogi na przełomach z betonu asfaltowego AC11S 50/70; wykonanie oświetlenia w obrębie przejścia dla pieszych i dojścia do przystanku autobusowego; regulacja wysokościowa istniejących zjazdów, miejsc postojowych, chodników (wykonanie nawierzchni z istniejącej kostki brukowej); wykonanie pochyleń, spadków poprzecznych i podłużnych odwadnianej powierzchni, wymiana istniejącego przepustu betonowego, odtworzenie i odmulenie istniejących rowów trapezowych bezodpływowych; usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu; uporządkowanie terenu oraz renowacja zieleńców; oznakowanie znakami poziomymi.
 

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button