AKTUALNOŚCI

Po co ta wycinka?

Czytelnicy Lsw24 pytają o wycinkę drzew w Jackowie. Usuwanie wiekowych drzew i utrudniony przejazd przez miejscowość generują pytania o powód takich zmian.
– Wycinka drzew jest przeprowadzana na podstawie wydanego pozwolenia na budowę oraz decyzji o wycince drzew, które dotyczą realizacji projektu tzw. ZIT, w ramach którego powstanie oświetlony ciąg pieszo-jezdny wraz z wiatami przystankowymi oraz stacjami rowerowymi. Do wycinki zostały wskazane drzewa kolidujące z realizowaną inwestycją – wyjaśnia Magdalena Narodowiec, Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mełgiew.
Utrudnienia w dojazdach mają jeszcze potrwać. Na terenie Gminy Mełgiew przebudowywany jest bowiem ciąg dróg powiatowych nr 2102L, 2020L, 2021L w miejscowości Franciszków, Jacków i Mełgiew. Trwa budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego Mełgiew ze Świdnikiem. W trakcie realizacji jest ponad 6 kilometrowa ścieżka rowerowa, brakujący chodnik i energooszczędne oświetlenie.
Warto wiedzieć, że drzewa mogą być wycinane w określonych miesiącach roku. Od 1 marca do 15 października w całym kraju trwa okres lęgowy ptaków. Jest to czas umowny, bo to kiedy rozmnażają się ptaki, jest zależne od gatunku oraz regionu. W tym szczególnym czasie nikt nie może wyciąć drzewa, na którym bytują ptaki, bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dotyczy to zarówno terenów chronionych, jak i prywatnych posesji.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button