AKTUALNOŚCI

Zobacz gdzie można skorzystać z darmowej porady prawnej

Warto wiedzieć, że mamy prawo do skorzystania z darmowej porady prawnej, świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego.
Nieodpłatna pomoc nie obejmuje jednak spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Kto może skorzystać?
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zobowiązana jest do złożenia
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej.

Forma zapisu
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 81 468 70 96 i
elektronicznie: poczta@powiatswidnik.pl
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności
zgłoszeń.

Punkty darmowej pomocy prawnej

Świdnik
budynek Starostwa Powiatowego
ul. Niepodległości 13 II piętro, pokój 56 (wejście jak do SKOK). Zapewniono wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami:
winda w budynku (od strony parkingu)
Godziny otwarcia:
poniedziałek 10:00 – 14:00
od wtorku do piątku 8:00 – 12:00

Piaski

reklama reklama

ul. Lubelska 80, pokój 9
(budynek naprzeciw Urzędu Miasta Piaski).
Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku 8:30 – 12:30

Trawniki

Trawniki 630 (budynek byłego ośrodka zdrowia).
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:30 – 12:30
środa 11:30 – 15:30
piątek 8:30 – 12:30

Mełgiew

ul. Partyzancka 2 (budynek Urzędu Gminy) Zapewniono wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami: podjazd do budynku, winda w budynku.

Godziny otwarcia:
wtorek – 8:30 – 12:30
czwartek – 8:30 – 12:30

Pomoc prawna osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, może być udzielana przez telefon lub w miejscu zamieszkania, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”,
o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach
lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub
sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z
wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Reklama

Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close