AKTUALNOŚCI

Ma być perełką regionu. „Kościelec” zmienia się nie do poznania

Gmina Piaski zamienia ruiny XVIII-wiecznego zboru kalwińskiego w strefę rekreacji dla mieszkańców i osób odwiedzających Piaski. „Kościelec” i porośnięty krzewami teren wokół zabytku już wkrótce może stać się wizytówką Piask.

-Myślę, że uda nam się całe wzgórze wreszcie doprowadzić do stanu, który pozwoli stworzyć dogodne warunki do rekreacji dla całych rodzin – mówi Michał Cholewa burmistrz Piask. – Wiele osób nie wie, że w Piaskach znajdują się takie ruiny – dodaje.

Gmina Piaski podpisała trzy umowy o dofinansowanie rewitalizacji ruin oraz terenu wzgórza. Projekty przewidują zachowanie dziedzictwa kulturowego i przybliżenie mieszkańcom historii związanej z Kościelcem.

– Odbudowa zboru nie wchodziła w grę, ponieważ zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego konserwatora zabytków obiekt ma mieć charakter ruin trwałych – wyjaśnia Marcin Najda, sekretarz gminy Piaski – Chcemy odrestaurować część elewacji i zabezpieczyć mury przed dalszą degradacją. Są też osoby, które robiły wiele badań w tym miejscu i takie ciekawostki także będziemy chcieli przybliżyć naszym mieszkańcom – dodaje.

Urząd zdobył na tę inwestycję dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości prawie 2,5 mln zł.

W lutym gmina podpisała umowę z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą. Termin przewidziany do realizacji to koniec 2019 roku.

Prace

Obecnie trwają prace, które mają zabezpieczyć pozostałości obiektu przed działaniem czynników atmosferycznych. Stawiana jest ściana oporowa, wykonywane są ścieżki pieszo-rowerowe i trwa uporządkowywanie terenu, budowane są też schody terenowe.

W pobliżu wejścia do ruin staną ławki oraz info kiosk wyświetlający informacje. Zamontowany zostanie także monitoring.

Co dalej?

To pierwszy etap prac. W przyszłym roku planowana jest natomiast realizacja przebudowy ul. Łahody. Na odcinku 450 m powstanie asfaltowa nawierzchnia wraz z ciągiem pieszo rowerowym, od ulicy Chełmskiej do samego Kościelca.

W kolejnych latach gmina planuje budowę Centrum Wielokulturowości w Piaskach. Ma być to budynek o powierzchni użytkowej 1 115 m2, w którym zaprojektowano dwie sale konferencyjne oraz taras rekreacyjno – widokowy na dachu.

Zbór kalwiński w Piaskach

Jego początki sięgają 1644 r., kiedy Adam Suchodolski, ówczesny właściciel miasta zmienił wyznanie z ariańskiego na ewangelickie. Rok później istniejący zbór ariański został zamknięty i przekazany ewangelikom, którzy to w 1650 r. otrzymali przywilej na założenie kościoła. Wybudowany przez Suchodolskiego kościół dla kalwinistów w XVII w. został zniszczony. Na jego ruinach potomek Adama Suchodolskiego rozpoczął budowę nowej murowanej świątyni w stylu barokowo-klasycystycznym (1783-1785). Około połowy XIX w. z powodu licytacji dóbr Suchodolskich a następnie sprzedaży Piask parafia została zlikwidowana. Z czasem budynek popadał w ruinę.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button