AKTUALNOŚCI

Oszacują poburzowe starty

W nocy z 12 na 13 sierpnia nad powiatem świdnickim przeszła burza, która niestety najwięcej strat wyrządziła w gminie Trawniki. Najbardziej poszkodowane zostały dwie miejscowości: Bonów oraz Siostrzytów. W związku z tym, zarządzeniem Wójta Gminy Trawniki- Daniela Baja, 13 sierpnia została powołana Komisja do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku nocnej nawałnicy.

zdjęcia dzięki uprzejmości wójta gminy Trawniki- D. Baja

Komisja rozpoczęła swoje działania już dziś 14 sierpnia od szacowania strat w budynkach mieszkalnych. W tej sytuacji niezbędne są jak najszybsze działania w celu sporządzenia wniosku do Wojewody Lubelskiego o przyznanie środków na wypłaty zasiłków celowych. Zgodnie z przepisami zasiłek celowy w kwocie do 6.000 zł. jest wypłacany rodzinom, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynki mieszkalne). Ewentualne zasiłki celowe będą wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, po obowiązkowym przeprowadzeniu przez pracowników OPS wywiadu środowiskowego. Zgodnie z zasadami miarkowania pomocy pod uwagę będą brane również kwestię ubezpieczenia budynków. Ponadto Komisja ma także za zadanie protokolarne szacowanie największych strat jeśli chodzi o budynki gospodarcze. W tym zakresie jednak szanse na uzyskanie pomocy zewnętrznej są dużo mniejsze.

19 sierpnia do prac Komisji dołączyć ma pracownik z Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdniku, w celu dokonania pogłębionej analizy w gospodarstwach z największymi stratami.

Do gospodarstw, w których wystąpiły zniszczenia pokryć dachowych, wykonanych z płyt azbestowych, zostaną w najbliższym czasie dostarczone worki, które po wypełnieniu zostaną odebrane na koszt gminy przez firmę specjalistyczną w terminie do 25 sierpnia br.

Pracownicy oraz strażacy od 13.08 pracują przy rębaku sprzątając gałęzie z dróg, boiska i części terenu przy remizie OSP. W najbliższym czasie prace przy rębaku będą kontynuowane. Każdy, kto potrzebuje pomocy w zakresie zwiórowania gałęzi drzew połamanych w wyniku zdarzenia z dnia 13 sierpnia, musi zgłosić się do Sołtysów celem ustalenia terminu przeprowadzenia prac. Pnie drzew, konary i grube gałęzie, właściciele zobowiązani są zagospodarować we własnym zakresie.

reklama reklama

W tym miejscu wójt Gminy Trawniki Daniel Baj pragnie serdecznie podziękować za wsparcie i pomoc w tej trudnej dla regionu sytuacji:

„Dziękujemy już teraz gorąco za działania ratownicze Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku i Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu naszej gminy i spoza gminy. Dziękujemy mieszkańcom, sąsiadom, którzy włączyli się w pomoc w uprzątaniu poszkodowanych posesji.”

źródło: www.trawniki-online.pl

Reklama

Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close