AKTUALNOŚCI

Na co można głosować w tegoroczny, świdnickim Budżecie Obywatelskim?

Za kilka godzin, a dokładnie od północy 19 września, będzie można oddać głos na jeden, dwa lub trzy wybrane projekty z tegorocznych propozycji do V już edycji Budżetu Obywatelskiego.

Kto może i jak głosować?

Głosować może każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Świdnik, który ma ukończone 13 lat. W przypadku, gdy głosującym jest jednak osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę rodzica (opiekuna prawnego), którą można pobrać tutaj.

By oddać ważny głos na wybrany projekt lub projekty, należy wypełnić kartę, którą można pobrać tutaj i zanieść ją do jednego z dwóch punktów: Urzędu Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 – w godzinach pracy urzędu lub do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości 13 – w godzinach pracy Biblioteki.

Głosować można również elektronicznie – za pomocą systemu na stronie internetowej www.swidnik.budzet-obywatelski.org.

reklama reklama

Koniec głosowania upływa 3 października. Wyniki mają być ogłoszone do 14 października bieżącego roku.

Tegoroczne projekty

W tym roku mieszkańcy mogą wybierać spośród 36 projektów. Ich wartość znajduje się w przedziale między 9,800 a 200 tys. zł.

1. Pierwsza Pomoc

Koszt: 27 500 zł

Bądź odważny udzielić pierwszej pomocy. Nie ma obaw. Nauczysz udzielać się pierwszej pomocy przedmedycznej. Strach ma wielki oczy – NIE BÓJ SIĘ. Projekt skierowany jest do 500 mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik. W ramach projektu mieszkańcy nauczą się jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Wiedza i umiejętności zawsze się przydadzą.

2. Budynek przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku przyjazny mieszkańcom

Koszt: 61 382,61 zł

Przedmiotem projektu są prace remontowo-budowlane budynku usytuowanego przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku, gdzie prowadzona jest rehabilitacja dla osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców Świdnika. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia dla osób z niepełnosprawnościami świata bez barier.

3. Muzyczne wieczory u św. Kingi (II edycja)

Koszt: 70 000 zł

Projekt to cykl darmowych koncertów znanych polskich artystów i ma na celu promowanie kultury muzycznej.

4. Nowe miejsca parkingowe przy ul.Skarżyńskiego

Koszt: 101 000 zł

Projekt zakłada budowę ok 26 sztuk nowych miejsc parkingowych w obszarze pasa drogowego ul.Skarżyńskiego. Realizacja zadania w formie „Projektu i Buduj”.

5. „Kroniki świdnickie” – wakacyjne, uliczne spektakle weekendowe.

Koszt: 70 000 zł

W ramach projektu zostanie przygotowana nowa wersja ulicznego widowiska. Wydarzenie będzie grane przez dwa wakacyjne weekendy na Placu Konstytucji 3 Maja. W spektaklu zobaczymy aktorów – świdniczan, ogromne efekty scenograficzne, świdnickie WSKi, stare samochody, teatr cieni.

6. Eko-transport: rowery towarowe i riksze.

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Przy wyżej wymienionych instytucjach zostanie uruchomiona wypożyczalnia rowerów typu cargo i będą to: dwa rowery do przewozu towarów i dwa rowery do przewozu ludzi (tzw. riksze) . Projekt ma na celu udostępnienie na terenie naszego miasta rowerów cargo, które posłużą lokalnej społeczności do łatwiejszego transportu towarów i ludzi, a także wycieczek po mieście.

7. Aktywny świdniczanin

Koszt: 70 000 zł

Podstawą podejmowanych działań jest diagnoza stanu zdrowia i rozwoju fizycznego młodego pokolenia. Główny cel projektu to organizacja dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć sportowych.

8. ŚWIDNICKIE EURO '2020

Koszt: 10 000 zł

Świdnickie Euro '2020 to ogólnodostępny turniej piłki nożnej dla amatorskich drużyn sześcioosobowych. Turniej zostanie rozegrany w dniach 27-28 czerwca 2020 roku na boisku Orlik Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku. Impreza sportowo-rekreacyjna odbędzie się w czasie rozgrywania szesnastych finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej – Euro '2020.

9. Strefa Kibica Euro 2020

Koszt: 70 000 zł

W ramach projektu mieszkańcy wspólnie obejrzą mecze Reprezentacji Polski w fazie grupowej turnieju.

10. Warsztaty ekologiczne dla dzieci

Koszt: 70 000 zł

Warsztaty dla dzieci mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie dobrych nawyków wśród najmłodszych i ich rodzin. Cykl warsztatów obejmuje zagadnienia takie jak: segregacja odpadów, wtórne wykorzystanie opakowań do zabawy i sztuki, oszczędzanie wody i energii, komponowanie zdrowych posiłków, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zabawy ruchowe i sport.

11. Dobry wyjazd-szybki przyjazd – komunikacja w Świdniku

Koszt: 61 000 zł

Projekt zakłada usytuowanie nowych wiat przystankowych i przystanków przy Al. Lotników Polskich oraz w okolicy skrzyżowania ul. Klonowej z ul. Wyszyńskiego.

12. Muzyczne świętowanie 40-lecia Świdnickiego Lipca 1980

Koszt po weryfikacji: 67 000 zł

Projekt ma na celu zapobieganie całkowitego wyparcia z przestrzeni publicznej pamięci o tym pionierskim, świdnickim paradygmacie społecznym. W ramach projektu zostaną stworzone pieśni patriotyczne.

13. Świdnicka gra miejska

Koszt: 69 500 zł

Projekt polega na utworzeniu aplikacji w formie interaktywnej gry miejskiej, która w oparciu o opracowane scenariusze i materiały edukacyjne umożliwi poznawanie Świdnika i jego historii. Elementem projektu będzie sieć bikonów rozlokowana w różnych miejscach miasta, zapewniająca komunikację się z urządzeniami mobilnymi.

14. Świdnicki Salon Muzyczny

Koszt: 25 350 zł

W ramach projektu zaplanowano wydarzenia muzyczne obejmujące przeboje lat 20 – 30, cudowny świat operetki, wieczór w operze oraz wielkie damy piosenki polskiej.

15. Domki dla jerzyków „Świdnik jest na pTAK”

Koszt: 27 213 zł

Projekt zakłada zakup oraz montaż domków lęgowych dla ptaków jerzyków. Gatunek ten żyje w stadach i żywi się komarami. Zawieszenie budek na terenie miasta pomoże w naturalny sposób zwalczać meszki i komary.

16. Dajmy im szansę – zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

Koszt: 70 000 zł

„Dajmy im szansę – zajęcia terapeutyczne dla dzieci,młodzieży i ich rodzin” to projekt dla osób wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych. Obejmuje zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży, terapię rodzin, konsultacje. Efekty uzyskane w terapii przełożą się na lepsze funkcjonowanie dzieci w domu i szkole.

17. Odpoczywaj w hamaku

Koszt: 50 000 zł

Jest to projekt zakładający zakup 15 hamaków oraz ich montaż w przestrzeni publicznej miasta, na terenach zielonych, skwerach – do uzgodnienia z Urzędem Miasta, uwzględniając komfort mieszkańców i bezpieczeństwo instalacji.

18. Taniec jako integracja międzykulturowa

Koszt: 34 370 zł

W projekcie będą uczestniczyć dzieci ze Świdnika oraz ze szkoły z Terespola na Ukrainie. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach z zakresu animacji kultury, warsztatach tańca oraz grach terenowych pozwalających na międzynarodową integrację.

19. Mini boisko dla dzieci i młodzieży Jaworowa-Morwowa

Koszt: 200 000 zł

Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 2074 pomiędzy blokami przy ul. Jaworowej 10 a blokiem przy ul. Morwowej 10.

20. Nowoczesny plac zabaw przy ul. Kopera w Świdniku

Koszt: 200 000 zł

Projekt zakłada budowę nowoczesnego placu zabaw przy ulicy Kopera – Klonowej. Miejsca atrakcyjnego i bezpiecznego, wyposażonego w duży zestaw zabawowy z kilkoma zjeżdżalniami, przejściami, miejscami do wspinaczki, tyrolką, domkiem do zabaw i huśtawkami. Atutem tego placu jest nowoczesna nawierzchnia, bezpieczna, wytrzymała i przepuszczająca wodę.

21. Nowa ścieżka rowerowa w centrum miasta- łącznik Kościuszki – Hotelowa

Koszt: 99 000 zł

Projekt zakłada budowę nowej, asfaltowej ścieżki rowerowej od ul. Kościuszki do ul. Hotelowej (od północnej strony placu zabaw przy ul. Kościuszki). Jest to element kontynuacji koncepcji budowy bezpiecznej trasy rowerowej Centrum – Wschód. Realizacja zadania w formie”projektuj i buduj”.

22. Skwerek dla aktywnych

Koszt: 70 000 zł

Projekt ma na celu rozbudowanie istniejącej już siłowni pod chmurką o dodatkową strefę do street workout-u.

23. Mały Świat III

Koszt: 70 000 zł

Celem projektu jest objęcie wsparciem dzieci w wieku od 2 do 8 lat – borykających się z różnego rodzaju trudnościami utrudniającymi normalne funkcjonowanie, szczególnie z zaburzeniami mowy. Realizacja projektu zapewni dostęp do indywidualnej lub grupowej terapii logopedycznej i pedagogicznej.

24. Zielone przystanki w Świdniku

Koszt: 34 000 zł

Zielone przystanki w Świdniku to lepszy mikroklimat, czystsze powietrze i dobre samopoczucie, jak również piękniejsze miasto. Projekt będzie polegał na obsadzeniu wiat zielenią taką jak: bluszcze, pnącza, trawy oraz inne rośliny odporne na niekorzystne warunki. Stworzenie zielonych przystanków idealnie wpisze się w działania ograniczające smog i emisję spalin w ścisłym centrum miasta.

25. Wędrówki Naukowe

Koszt: 70 000 zł

Głównym założeniem realizacji projektu jest prowadzenie innowacyjnych, interesujących zajęć pozalekcyjnych wykorzystujących metody aktywizujące uczniów, z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych wyszczególniając rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów ścisłych.

26. „Zaułek Poetów – miejsce spotkań, relaksu i wypoczynku świdniczan”

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Projekt to działania artystyczne, spotkania autorskie i koncerty świdnickich twórców, a przy tym miejsce wypoczynku mieszkańców. Na co dzień będzie to strefa rekreacji utworzona w miejscu historycznym, wokół starego drzewa, w otoczeniu zieleni. Otwarty charakter skweru sprzyjać będzie wypoczynkowi i integracji świdniczan z dala od zgiełku miasta, a jednak w centrum,

27. „Edukacja bez tajemnic”

Koszt: 70 000 zł

Projekt zakłada realizację ciekawych, innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych realizowanych metodami aktywizującymi oraz wsparcie uczniów z przedmiotów humanistycznych oraz zajęć artystycznych.

28. Złota Jesień z Moniuszką

Koszt: 30 350 zł

W ramach projektu zaplanowano uniwersalne wydarzenia familijne ukazujące twórczość Moniuszki: koncert, spektakl muzyczny, gala koncertowa. Celem projektu jest zapoznanie, propagowanie i odkrywanie głębokiego znaczenia twórczości najważniejszego, narodowego kompozytora wśród ogółu społeczności.

29. Pomagajka III

Koszt: 70 000 zł

Jest to projekt specjalistyczny, przeznaczony dla dzieci z terenu Gminy Miejskiej Świdnik, które wymagają diagnozy i terapii dysleksji, konsultacji fizjoterapeutycznych i pomocy psychologicznej. Głównym jego celem jest rozpoznanie, zrozumienie i rozwiązanie problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie dziecka w domu rodzinnym, przedszkolu, szkole poprzez udział w zajęciach indywidualnych.

30. Zawody deskorolkowe i warsztaty malowania

Koszt: 14 000 zł

Zawody deskorolkowe promujące i zachęcające młodzież do rozwijania swoich pasji do sportów ekstremalnych oraz warsztaty malowania pomagające młodzieży wejść w świat sztuki ulicznej.

31. Symulator lotniczy śmigłowcowo- samolotowy

Koszt: 54 000 zł

Symulator lotu to urządzenie symulujący zachowanie statku powietrznego w locie oraz w innych sytuacjach lotniczych. Będzie to połączenie repliki kokpitu samolotu z zaawansowanym urządzeniem treningowym, opartym na programie komputerowym. Oprócz komputera obejmuje także fotel pilota (2 szt.) przyrządy lotnicze, urządzenia sterujące oraz wyświetlacze LCD (5 szt.), na których będzie wyświetlana wizualizacja.

32. System informacji pasażerskiej – elektroniczne rozkłady jazdy

Koszt: 149 000 zł

Projekt zakłada zakup i montaż interaktywnych tablic informacji pasażerskiej przy dwóch przystankach autobusowych zlokalizowanych przy ul. Niepodległości w Świdniku.

33. Sterylizacja, kastracja, czipowanie psów i kotów właścicielskich z terenu gminy

Koszt: 52 100 zł

Projekt zakłada kastrację, sterylizację i czipowanie psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie Gminy Świdnik. Głównym celem projektu jest zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt.

34. „Usiądź ze mną i poczytaj”

Koszt: 9 800 zł

Projekt „Usiądź ze mną i poczytaj” to warsztaty dla rodziców ze Świdnika, których celem jest pokazanie możliwości, jakie dają książki w codziennym wspieraniu rozwoju dziecka oraz pomoc w kształtowaniu kompetencji czytelniczych dzieci. Na warsztatach, rodzice będą mogli poznać wartościowe pozycje książkowe i wypożyczyć je po spotkaniu.

35. Plac zabaw dla maluchów

Koszt po weryfikacji: 170 000 zł

Projekt ma na celu budowę placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Świdnika. Autor planuje usytuować go na terenie zielonym pomiędzy SP nr 5 a przychodnią zdrowia.

36. Na dobry początek V

Koszt: 70 000 zł

Projekt skierowany jest do dzieci ze Świdnika, zmagających się z różnego rodzaju dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami i przejawiających zaburzenia integracji sensorycznej. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania najmłodszych mieszkańców naszego miasta w życiu codziennym poprzez objęcie ich indywidualną diagnozą i terapią SI.

opis projektów pochodzi ze strony www.swidnik.budzet-obywatelski.org)

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button