AKTUALNOŚCI

Na taki efekt czekali od 2003 roku

Oddano do użytku obiekty strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Świdniku, na wyposażenie strażaków trafił także nowy pojazd pożarniczy.
Świdnicka komenda modernizowana była etapami od 2003 roku. Po dokonywanych od lat niewielkich remontach, przeprowadzono termomodernizację wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych, przebudowano plac i parkingi, powstał nowy budynek do ćwiczeń strażaków oraz boisko.

Modernizacja kosztowała ponad 3,8 mln zł, a środki pochodzą z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” oraz z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Podczas uroczystości związanej z oddaniem budynków do użytkowania, strażacy otrzymali nowy samochód ratowniczo -gaśniczy marki MAN z napędem 4×4. Pojazd został zakupiony przy udziale środków europejskich w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa drogowego – etap IV”. Jego wartość wraz z pełnym wyposażeniem to prawie 1,2 mln zł.

Klucze do auta Komendantowi Powiatowemu PSP w Świdniku bryg. Sławomirowi Kowalczykowi przekazali: Sylwester Tułajew, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz bryg. Tomasz Kołodziejczyk, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego PSP.

Komendant podziękował wszystkim, których wsparcie i wkład pracy przyczyniły się do zakończenia modernizacji budynków, wręczając okolicznościowe plakiety.

reklama reklama

Natomiast Lubelski Komendant Wojewódzki PSP za duży wkład pracy w realizacji zadań związanych z modernizacją obiektów tutejszej komendy wyróżnił trzech funkcjonariuszy z tutejszej komendy:

Reklama
  • bryg. Sławomira Kowalczyka, Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku
  • asp. Jacka Pawelca – kierującego komórka kwatermistrzowsko-techniczną
  • st. ogn. Sławomirę Skrętkowicz – głównego księgowego

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button