AKTUALNOŚCI

Od 2020 zmiany w wydawaniu dowodów osobistych

Organy gmin przekażą do nowo utworzonego rejestru danych kontaktowych dane osób, które wyrażą na to zgodę. „Kradzież tożsamości” będzie podstawą wymiany dowodu osobistego. Ukazał się projekt rozporządzenia ws. dowodów osobistych, który uwzględnia powyższe zmiany ustawowe.

(Fot. MC)

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wydawania dowodu osobistego jest konsekwencją zmian w ustawie o dowodach osobistych (wprowadzone ustawą o dokumentach publicznych z 22 listopada 2018 i nowelizacją ustawy o informatyzacji).

Jedną z nich jest m.in. powołanie rejestru danych kontaktowych. Dlatego projekt rozporządzenia umożliwia gminom przekazywanie danych osób, które wyrażą na to zgodę do rejestru. Opcja wyrażenia zgody znajdzie się w formularzu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Inna nowelizacja rozszerzyła z kolei katalog przesłanek umożliwiających ubieganie się o wymianę dowodu osobistego o nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych posiadacza dowodu w tym serii, numeru oraz tzw. kradzież tożsamości.

Projekt rozporządzenia zakłada utworzenie nowego formularza na którym będzie można zgłosić w urzędzie, że doszło do nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

reklama reklama

Dokonano również stosownych zmian we wzorach wniosku o wydanie dowodu osobistego – w formularza pojawi się nowy powód wymiany dokumentu – „kradzież tożsamości”.

Projekt trafił m.in. do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zmiany mają wejść w życie 12 stycznia 2020 r.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button