AKTUALNOŚCI

500+ dla niesamodzielnych -najwięcej wniosków z Lublina

Do 8 listopada w całym województwie lubelskim ZUS przyjął ponad 29 tysięcy wniosków o świadczenie 500+ dla niesamodzielnych. Z tego w sumie aż 18,7 tys. zgłoszeń – czyli najwięcej w skali kraju – trafiło do placówek Oddziału ZUS w Lublinie.

Przepisy o nowym świadczeniu weszły w życie 1 października. Przysługuje osobom, które spełniają łącznie kilka warunków: mają ukończone 18 lat, mieszkają legalnie w Polsce i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a ich dochód ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych jest niższy niż 1600 zł brutto.

Pełne 500 złotych otrzymują osoby, których dochód nie przekracza 1100 zł brutto. Pozostali mogą liczyć na kwotę, która uzupełnia ich dotychczasowe świadczenia do 1600 zł brutto.

reklama reklama

W całej Polsce Zakład przyjął prawie 390,7 tys. wniosków. Większość złożyły kobiety (61 proc.). Do co czwartego wniosku było dołączone odpowiednie orzeczenie lekarskie. W przypadku pozostałych niezbędna jest ocena lekarska. Lekarze wydali większość dotychczasowych orzeczeń zaocznie, na podstawie dokumentacji medycznej.

W mniej niż co trzecim przypadku konieczne było badanie bezpośrednie. Jeśli lekarz prowadzący pacjenta wskazywał, że nie może on przyjechać na badanie do ZUS, to lekarz orzecznik badał pacjenta w miejscu jego pobytu.

500+ dla osób niesamodzielnych przyznają też inne instytucje. W tym samym okresie ponad 153,2 tys. wniosków trafiło do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a łącznie 1,4 tys. wniosków – do instytucji wypłacających świadczenia byłym mundurowym.

ZUS wydaje decyzje w sprawie 500+ dla niesamodzielnych od października. W województwie lubelskim do 8 listopada Zakład rozpatrzył 11,6 tys. spraw. Z tego aż 11 tys. to decyzje przyznające 500+. Ponad połowa uprawnionych otrzymuje nowe świadczenie w wysokości pełnych 500 złotych. Głównym powodem nielicznych decyzji odmownych są dochody przekraczające kryterium 1600 zł. W całej Polsce świadczenie uzyskało 189 tys. osób.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button