EDUKACJA

Kształcą zawodowców

Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Trawnikach przejmuje zadanie Lubelskiego Kuratora Oświaty, jakim jest planowanie organizacji dokształcania teoretycznego uczniów, będących młodocianymi pracownikami.

Wczoraj przedstawiciele Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Powiatu Świdnickiego i Zespołu Szkół w Trawnikach podpisali porozumienie w tej sprawie.

fot. Lubelskie Kuratorium Oświaty

Obecnie w skład Zespołu Szkół w Trawnikach wchodzą:

  • Technikum w zawodach górnik eksploatacji podziemnej i elektryk
  • Branżowa I stopnia – klasy wielozawodowe
  • Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzące naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych na miesięcznych kursach w ramach nauki w Szkole Branżowej I stopnia, w którym kształceni są uczniowie z całego województwa lubelskiego. Kształcenie teoretyczne prowadzone jest w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, fryzjer, blacharz samochodowy, sprzedawca, cukiernik, kucharz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych i ślusarz.

Zespół Szkół w Trawnikach dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych: fryzjerską, mechaniczną, kucharską, elektryczną, pracownią komputerową z centrum multimedialnym, siłownią szkolną i fitnessem.

Szkoła oferuje również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach kształconych w szkole, takie jak górnik eksploatacji podziemnej czy technik górnictwa podziemnego.

reklama reklama

W Zespole Szkół w Trawnikach funkcjonuje także Ośrodek Egzaminacyjny dla zawodu sprzedawca, do którego kierowani są uczniowie z różnych szkół województwa lubelskiego.

Nauka zawodu w Technikum odbywa się tu w realnych warunkach zakładów pracy.

Branżowa Szkoła I stopnia kształci w oddziałach wielozawodowych w takich m.in. zawodach, jak: mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, kucharz, lakiernik, blacharz samochodowy, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz, elektromechanik i wielu innych.

Specyfika kształcenia polega na nauczaniu praktycznej nauki zawodu u pracodawcy na podstawie umów między uczniem (jego rodzicem) jako pracownikiem młodocianym, a pracodawcą. Uczeń posiada status pracownika młodocianego, co oznacza, że otrzymuje miesięczne wynagrodzenie za odbyte praktyki, a okres nauki liczy się do stażu pracy.

Jak ocenia dyrektor ZS w Trawnikach Katarzyna Balcerek, atutem takiej formy kształcenia jest to, że praktyki u pracodawców dają młodzieży możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w realnych warunkach i niejednokrotnie uczniowie po zakończeniu szkoły otrzymują zatrudnienie w miejscu odbywania praktyk.

Już od roku szkolnego 2016/2017 na mocy porozumienia Powiatu Świdnickiego jako organu prowadzącego z organami prowadzącymi pozostałe ośrodki publiczne z województwa ośrodek przejął obowiązki Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i koordynuje pracą 8 ośrodków w województwie lubelskim.

www.trawniki-online.pl

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button