AKTUALNOŚCI

Nowa stawka za śmieci i… „karę” za ich niesegregowanie

Jak pisaliśmy we wczorajszym artykule (link), radni miejscy ze Świdnika procedowali nad metodą ustalenia opłaty oraz stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku. Decyzję, choć nie jednogłośnie, podjęli. Od przyszłego roku opłaty znaczącą się zmienią. Uchwała określa również podwyższoną stawkę w przypadku niesegregowania odpadów.

W projekcie zaproponowanej przez burmistrza Waldemara Jaksona uchwały widniała stawka 75 zł. za odpady niesegregowane i 25 zł. za odpady segregowane. Ponadto znalazł się tu również zapis: „Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeśli właściciel nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 75,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca.” Na wniosek dwóch komisji: gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz budżetu, kwotę 75 zł. obniżono ostatecznie na 50 zł. Zmiany wejdę w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Na początku sesji radnym przedstawiono prezentację, w której ujęto min: to jak na przestrzeni lat zmieniała się cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów, w tym opłata środowiskowa czy też ilość śmieci jaką produkujemy jako mieszkańcy.

Samo głosowanie nad uchwałą z kolei poprzedziła długa i burzliwa dyskusja. Radni zastanawiali się min na tym: czy można było wprowadzać podwyżki stopniowo, poruszono temat ewentualnej budowy spalarni np. ekologicznej, dyskutowano czy możliwe jest zainwestowanie w miejską spółkę, która zajęła by się odbiorem i wywozem śmieci. Pytań było wiele. Odpowiedzi najwyraźniej nie przemówiły do wszystkich radnych, bowiem ostatecznie: 4 radnych z klubu Koalicja Obywatelska wstrzymało się od głosu, a 4 z klubu Świdnik Wspólna Sprawa zagłosowało przeciwko zmianom w opłatach. 12 radnych z klubu burmistrza Waldemara Jaksona było za tą uchwałą.

Odpowiedzialność zbiorowa?

Ustawa śmieciowa przyjęta przez Sejm, która weszła w życie w tym roku, nakłada obowiązek segregacji śmieci na wszystkich bez wyjątku. Co więc oznacza przyjęta przez radę miasta stawka 50 zł. za niesegregowanie śmieci? Tyle najmniej „za karę” będą musieli właśnie płacić Ci, którzy tej zasady nie przestrzegają. Ta sama ustawa mówi również o odpowiedzialności zbiorowej nie indywidualnej. Sytuacja komplikuje się o tyle, że za jednego mieszkańca, który nie rozdziela odpadów na plastik czy papier, płacić będzie musiał w konsekwencji cały blok czy wspólnota korzystająca z danych kontenerów. Weryfikować ma to firma odbierająca odpady. A o tym jak dokładnie będzie przebiegać ten proces na sesji nie powiedziano. Nie mówi o tym również przyjęta przez radnych uchwała.

Już teraz na blokach pojawiły się jednak pierwsze powiadomienia mieszkańców o tym fakcie.

Reklama
zdj. internet

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button