AKTUALNOŚCI

Rok 2020 przyniesie ważne zmiany dla pracowników i pracodawców

Od 1 stycznia o 350 zł wrośnie minimalne wynagrodzenie. W przyszłym roku wyniesie ono 2600 zł. To oznacza, że płaca minimalna stanowić będzie 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wyższa minimalna stawka godzinowa

Wraz z minimalnym wynagrodzeniem rośnie także wprowadzona w 2017 roku minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. W 2020 r. wynosić będzie 17 zł – wzrost z 14,70 zł w roku bieżącym.

Stażowy się nie liczy

Z początkiem roku dodatek za staż pracy nie będzie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana przepisów ma zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Siedem niedziel handlowych w roku

reklama reklama

Od 1 stycznia 2020 r. handlować będzie można w siedem niedziel w roku. Zakaz handlu nie będzie więc obowiązywał w dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, w niedzielę bezpośrednio przed Wielkanocą oraz w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Nowy rok przyniesie również ważne zmiany w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Po waloryzacji świadczenie pielęgnacyjne, przyznawane rodzicowi, który nie podejmuje pracy, by opiekować się niepełnosprawnym od dzieciństwa dzieckiem, wyniesie 1830 zł netto (wzrost o 247 zł z 1583 zł w roku bieżącym).

Od 1 stycznia 2020 r. wzrasta również dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej.

Dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej wyniesie od nowego roku 20 496 zł. To wzrost o 2 400 zł w porównaniu do obowiązującej obecnie stawki W przypadku warsztatów terapii zajęciowej przyszłoroczna podwyżka wyniesie 2 250 zł. To oznacza, że od 1 stycznia dofinansowanie rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w tej placówce wynosić będzie 25 000 zł.

Źródło: MRPiPS

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Zobacz również
Close
Back to top button
Close
Close