AKTUALNOŚCI

Zgłoszenia do „małego ZUS-u” do 8 stycznia


Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać po raz pierwszy z „małego ZUS” i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne już w styczniu, muszą to zgłosić ZUS do 8 stycznia.

Od nowego roku kolejni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z „małego ZUS” i opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, uzależnione od przychodu. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. „Mały ZUS” jest dla przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku mieli przychód nieprzekraczający trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2019 roku to kwota 67,5 tys. zł).

Warunkiem jest też prowadzenie działalności w poprzednim roku przynajmniej przez 60 dni. – Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. To znaczy, że po wykorzystaniu tego okresu można wrócić do „małego ZUS” dopiero po przerwie, w której opłaca się składki na standardowych zasadach – przypomina wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.


Jak zgłosić się w 2020 roku?
Jeśli przedsiębiorca w 2019 roku nie korzystał z „małego ZUS”, a chciałby do niego przystąpić w 2020 roku, to ma czas na zgłoszenie tego faktu ubezpieczycielowi do 8 stycznia 2020 r. Chodzi o zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo 0592 (dla przedsiębiorców na rencie).
Natomiast przedsiębiorcy, którzy już w 2019 roku korzystali z tej ulgi i chcą ją kontynuować, powinni złożyć w ZUS dokumenty rozliczeniowe z informacją o wysokości przychodu za 2019 rok. Dostarczają je do Zakładu do 10 lutego (jednoosobowe firmy) lub do 17 lutego (pozostali przedsiębiorcy).

Kto nie skorzysta z „małego ZUS”
Przedsiębiorca nie może skorzystać z „małego ZUS” w okresie, gdy ma jeszcze prawo do innych korzyści w opłacaniu składek, czyli „ulgi na start” lub składek preferencyjnych. Z „małego ZUS” nie skorzysta również przedsiębiorca, który:
– rozliczał się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,
– podlegał ubezpieczeniom także z innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej, osoba wykonująca wolny zawód),
– wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

reklama reklama

Niższe świadczenia
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę, że korzystanie z ulg ma swoje konsekwencje. – Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne powinien wiedzieć, że ma to wpływ na wysokość świadczeń, m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego – przypomina wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek. Szczegółowe informacje o „małym ZUS” znajdują się na stronie www.zus.pl.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button