AKTUALNOŚCI

Do obszaru zagrożonego włączono miejscowości w gminie Rybczewice

W związku z wystąpieniem ogniska zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Olechowiec Kolonia w gminie Żółkiewka, Wojewoda Lubelski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania choroby na terenie powiatów: krasnostawskiego, lubelskiego i świdnickiego.

Do obszaru zagrożonego wokół ogniska choroby zostały włączone miejscowości w gminie Rybczewice. Są to: Bazar, Częstoborowice, Izdebno, Izdebno Kolonia, Pilaszkowice Pierwsze, Pilaszkowice Drugie i Zygmuntów.

Na obszarze zagrożonym m.in. nakazuje się odkażanie środków transportu drobiu i stosowanie szczególnych środków bezpieczeństwa przez osoby wchodzące i wychodzące z takich gospodarstw. Hodowcy drobiu zobowiązani są do ograniczenia jego kontaktu z dzikim ptactwem i drobiem w innych gospodarstwach. Właściciele gospodarstw muszą umieszczać specjalne maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami do i z gospodarstw.

Ponadto zakazuje się przemieszczania drobiu oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj lub przetwarzających produkty jajeczne, znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody powiatowego lekarza weterynarii.

Liczba ognisk grypy ptaków w województwie lubelskim wzrosła do ośmiu.

Na Lubelszczyźnie znajduje się ognisko wirusa H5N8, należy do szczepów zjadliwych dla ptaków, ale stwarza niewielkie zagrożenie dla człowieka.

reklama reklama

Jak informuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, ptasia grypa to ostra choroba zakaźna wywołana przez typ A wirusa grypy. Naturalnym gospodarzem wirusów grypy ptaków jest drób i dzikie ptactwo.

Wirus przenoszony jest sporadycznie na ludzi poprzez bliski kontakt z ptakami. Z dostępnych danych wynika, że do chwili obecnej odnotowywano sporadyczne przypadki zachorowań u ludzi z powodu zakażenia grypy ptaków, do których dochodzi najczęściej w wyniku bliskiego kontaktu ludzi z chorym i martwym drobiem.

Główną drogą zakażenia jest transmisja wirusa z drobiu na człowieka, w niemal wszystkich przypadkach podczas bliskiego, bezpośredniego kontaktu z zakażonymi zwierzętami. Bezpośredni kontakt oznacza przenoszenie lub przebywanie w odległości do 1 metra od ptaków, bądź też ich odchodów (ptaki wydalają wirusa z kałem).

Do zakażenia może również dojść w przypadku kontaktu z odchodami i wydzielinami drobiu oraz powierzchniami nimi zanieczyszczonymi, a także z surowym mięsem, pozyskanym poza nadzorem weterynaryjnym. Podczas uboju, patroszenia i porcjowania mięsa należy przestrzegać podstawowych zasad higieny.

Dotychczasowe dane z dochodzeń epidemiologicznych nie potwierdzają łatwej transmisji wirusa z człowieka na człowieka. Zachorowania występują w Afryce i Azji. Ryzyko zakażenia człowieka nadal określane jest, jako niskie i występuje przede wszystkim w krajach, w których stwierdzono utrzymujące się krążenie wirusa w populacji drobiu. Dotychczas nie odnotowano zakażenia ludzi wirusem grypy ptaków drogą pokarmową.

Wirus ginie w temperaturze 70 °C. W zbiornikach wodnych, często zakażonych przez ptaki wodne, wirus zachowuje zakaźność przez 4 dni w 22 °C i ponad 30 dni w 0 °C.

U ludzi, wirus ptasiej grypy wywołuje objawy podobne do tych spowodowanych zwykłą grypą tj.: gorączka, kaszel, ból gardła, bóle mięśni, stawów, zapalenie spojówek, ataksja. W ciężkich przypadkach może także powodować problemy z oddychaniem oraz prowadzić do zapalenia płuc. Jedyną skuteczną metodą zapobiegania grypie u ludzi jest szczepienie ochronne przeciwko grypie sezonowej. Odporność po szczepieniu pojawia się w okresie ok. 2 tygodni od podania szczepionki.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close