AKTUALNOŚCI

Gdzie wyrzucić karton po mleku, a gdzie żarówkę? Czyli jak segregować odpady

Od 1 stycznia tego roku wszyscy Polacy zobowiązani są do segregowania śmieci. Pamiętajmy, że mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas opłata jest naliczana według wyższej stawki, ustalonej przez radę gminy (tzn. stawki za odpady zmieszane)- w przypadku gminy Świdnika będzie to 50 zł od osoby. Warto więc zapoznać się szczegółowo z zasadami, co wyrzucać i gdzie dokładnie.

Metale i tworzywa sztuczne

Należy wyrzucać:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wyrzucać:

 • butelek i pojemników z zawartością (odpady zmieszane)
 • plastikowych zabawek (odpady zmieszane)
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych (odpady zmieszane, a najlepiej specjalne pojemniki w aptekach na przeterminowane leki)
 • opakowań po olejach silnikowych (odpady niebezpieczne)
 • zużytych baterii i akumulatorów (odpady niebezpieczne)
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach (odpady niebezpieczne)
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD (elektroodpady)

Papier

Należy wyrzucać:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie należy wyrzucać:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych (odpady zmieszane)
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią (odpady zmieszane)
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego (odpady zmieszane)
 • kartonów po mleku i napojach (metale i tworzywa sztuczne)
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych (odpady zmieszane)
 • tapet (odpady zmieszane)
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych (odpady zmieszane)
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych (odpady zmieszane)

Szkło

Należy wyrzucać

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów (odpady zmieszane)
 • szkła okularowego (odpady zmieszane)
 • szkła żaroodpornego (odpady zmieszane)
 • zniczy z zawartością wosku (odpady zmieszane)
 • żarówek i świetlówek (elektroodpady)
 • reflektorów (elektroodpady)
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych (odpady niebezpieczne)
 • luster (odpady zmieszane)
 • szyb okiennych i zbrojonych (odpady zmieszane)
 • monitorów i lamp telewizyjnych (elektroodpady)
 • termometrów i strzykawek (specjalne pojemniki w aptekach na przeterminowane leki)

Odpady biodegradowalne

Należy wyrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

Nie należy wyrzucać:

 • kości zwierząt (odpady zmieszane)
 • oleju jadalnego (odpady zmieszane)
 • odchodów zwierząt (odpady zmieszane)
 • popiołu z węgla kamiennego (odpady zmieszane)
 • drewna impregnowanego (w PSZOK)
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF (w PSZOK)
 • ziemi i kamieni (odpady zmieszane)
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Odpady zmieszane

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych do których zaliczają się:

zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u w poszczególnych gminach powiatu świdnickiego:

 • gmina Świdnik- wszystkie punkty wyszczególnione są pod tym linkiem
 • gmina Trawniki- punkt zlokalizowany jest przy składowisku odpadów w Dorohuczy, czynny w soboty, w godz. 8.00 – 15.00.
 • gmina Piaski- ul. Armii Krajowej 2 w Piaskach, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
 • gmina Mełgiew- ul. Partyzancka 42, czynne w każdą środę w godzinach od 7.15-15.15
 • gmina Rybczewice- na placu po byłym SKR obok Urzędu Gminy. Punkt czynny jest w poniedziałek w godzinach 15:00 – 17:00 oraz w piątek w godzinach 8.00 – 10.00. Zamiar oddania odpadów do punktu należy wcześniej zgłosić w Urzędzie Gminy pokój nr 6 lub telefonicznie nr (81) 584 44 67.

źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close