AKTUALNOŚCI

Na jakie zawody będzie szczególne zapotrzebowanie?

Minister Edukacji ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Chodzi o wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa.

Na uczniów szkół kształcących w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie, samorządy mają otrzymać zwiększoną subwencję oświatową. MEN zapowiada, że w 2020 r. kwota będzie zwiększona o 1220 zł na jednego ucznia i o 490 zł na jednego ucznia-pracownika młodocianego.

Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 24 zawodów. W tym roku są to: automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

Oprócz części krajowej prognoza zawiera także część wojewódzką, która ma być wskazówką dla lokalnych władz, w których zawodach uruchamiać naukę w nowym roku szkolnym. Jeśli chodzi o województwo lubelskie, w wykazie widnieją takie zawody jak:

Blacharz, Cieśla, Cukiernik, Dekarz, Elektromechanik, Górnik, Krawiec, Kucharz, Piekarz, Stolarz, Ślusarz, Tapicer, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik rolnik, Technik spawalnictwa.

Sprawdźcie pełny wykaz

reklama reklama

Prognoza została opublikowana w „Monitorze Polskim”.

Serwis Samorządowy PAP

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close