AKTUALNOŚCI

UWAGA! Kolejne zmiany organizacyjne w TRAWNIKACH

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach, odwołanie kwalifikacji wojskowej, zmiana organizacji pracy ośrodków zdrowia oraz zmiana organizacji pracy spółki EKOTRAW- o szczegółach informujemy w poniższym komunikacie:

Od 16 marca br. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r w sprawie ogłoszenia zagrożenia epidemicznego, zaostrzeniu ulega dostęp do budynków Urzędu Gminy Trawniki oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach. Petenci będą wpuszczani do placówek jedynie w bardzo ważnych nie cierpiących zwłoki sprawach, po uprzednim dopytaniu przez pracownika jaki jest cel wizyty. Ma to oczywiście związek z sytuacją epidemiczną oraz troską o bezpieczeństwo mieszkańców, w tym także pracowników instytucji i ich rodzin, a także ma związek z nieobecnością części pracowników.

Odpowiednie ogłoszenia o zasadach dostępu i kontaktu zostały zamieszczone na stronach www.trawniki.pl oraz www.opstrawniki.pl

reklama reklama

Zgodnie z nakazami Ministerstwa Zdrowia zmianie ulega także praca Ośrodków Zdrowia, które obecnie działają głównie poprzez kontakt telefoniczny i teleporady.

Zgodnie z przepisami jakikolwiek Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem nie może udawać się po poradę do przychodni ogólnej czy zwykłego szpitala. Procedury nakazują skontaktowanie się takiej osoby poprzez stosowną infolinię lub do SANEPIDU.

KONTAKT ALARMOWY POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W ŚWIDNIKU 516 052 0231, 516 052 228

Kontakt Ośrodek Zdrowia w Trawnikach – 81 5856010, 81 5856020

Kontakt Ośrodek Zdrowia w Biskupicach – 815859026

Zmianie ulega również działanie Sołtysów, którzy również muszą ograniczyć bezpośredni kontakt z Mieszkańcami. Dlatego prosimy w najbliższych tygodniach o wpłacanie podatków czy też opłat za śmieci na konta Urzędu.

UWAGA: w przypadku opóźnień w opłaceniu podatku od nieruchomości za I kwartał w terminie do 15 marca br. NIE BĘDĄ NALICZANE ODSETKI. Numery kont podane są na stronie Urzędu, na nakazach płatniczych, na informacji o wysokości opłaty śmieciowej oraz w niedawno przekazanym informatorze gminnym.

reklama reklama

W związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dania 12 marca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz 423), informujemy, że tracą ważność wszystkie wezwania Wójta Gminy Trawniki do stawienia się osób do kwalifikacji wojskowej w okresie od 31 marca do 02 kwietnia br.

Zmianie ulega również praca Spółki gminnej EKOTRAW. Nieczynna będzie kasa. Aby nie zalegać w opłatach, proszę dzwonić i podawać stan licznika na nr 81 58 59 029

Awaria wodociąg – 607 055 729, 695 864 246,

Awaria kanalizacja – 607 055 729, 603 401 647

Ponownie apelujemy o załatwianie spraw telefonicznie, mailowo lub przez EPUAP:

KONTAKTY – URZĄD GMINY TRAWNIKI:

telefon do kancelarii urzędu: (81) 58 56 018

ePUAP:/h3c9ttj84i/skrytka

e-mail: trawniki@trawniki.pl

kontakty na poszczególne stanowiska:

http://trawniki.pl/index.php/urzd-gminy/pracownicy-i-telefony (podane są także w gazetowym wydaniu informatora gminnego).

KONTAKTY – OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TRAWNIKACH:


 – telefonicznie: tel/81 582-11-87 lub 81 585-60-47; pracownicy socjalni: 517-820-890, 517-820-478; asystent rodziny: 507-393-070.
–  za pomocą e-mail:
– świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: rodzina@opstrawniki.pl;
– pomoc społeczna: pomocspoleczna@opstrawniki.pl;
– asystent rodziny: asystentrodziny@opstrawniki.pl;
– księgowość: ksiegowosc@opstrawnki.pl;
– kierownik: kierownik@opstrawniki.pl
drogą elektroniczną (za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP – Profil Zaufany, bankowości elektronicznej) można składać wnioski na: świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku, gdy w kwarantannie będą osoby starsze, którym nie ma kto z rodziny robić zakupów podstawowych środków do życia, schemat działania będzie następujący:

Jeśli SANEPID wyznaczy takie osoby do kwarantanny, to przekaże listę takich osób w kwarantannie do Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek w porozumieniu z Urzędem Gminy, Policją zorganizuje poprzez pracowników, OSP, WOT, dostawę podstawowych zakupów do tych osób z zachowaniem bezpieczeństwa. Podstawowym jednak działaniem wobec osób starszych, które powinny ograniczyć kontakt z innymi osobami, jest pomoc rodzin lub sąsiadów, z zachowaniem podstawowych środków ostrożności – mycie rąk, pozostawianie zakupów w bezpiecznej odległości.


Powyższe działania są działaniami prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.

źródło: www.trawniki-online.pl

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close