AKTUALNOŚCI

KORONAWIRUS: Komunikat Burmistrza Piask

Komunikat Burmistrza Piask w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Piaskachi gminnych jednostek organizacyjnych
od dnia 16 marca 2020 roku
:

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r w sprawie ogłoszenia zagrożenia epidemicznego, ogranicza się dostęp do Urzędu Miejskiego w Piaskach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach.

Jest to podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno interesantów, jak i pracowników urzędu.

 • Petenci będą wpuszczani do Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej jedynie w bardzo ważnych niecierpiących zwłoki sprawach, po uprzednim dopytaniu przez pracownika jaki jest cel wizyty.
 • Zgodnie z nakazami Ministerstwa Zdrowia zmianie ulega także praca Ośrodków Zdrowia, które obecnie działają głównie poprzez kontakt telefoniczny i teleporady. Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem nie może udawać się po poradę do przychodni ogólnej czy zwykłego szpitala. Procedury nakazują skontaktowanie się takiej osoby na stosowną infolinię lub do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdniku. Kontakt: 516 052 231, 516 052 228.
 • Ograniczeniu ulega działanie sołtysów i inkasentów, którzy również muszą zminimalizować bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Dlatego też prosimy, do odwołania, o wpłacanie podatków i opłat za śmieci, na konta Urzędu Miejskiego. Numery kont podane są na stronie Urzędu oraz na nakazach płatniczych.
 • Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dania 12 marca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz 423), tracą ważność wszystkie wezwania Burmistrza Piask do stawienia się osób do kwalifikacji wojskowej w okresie od 31 marca do 02 kwietnia br.
 • Zmianie ulega również praca Zakładu Usług Komunalnych w PiaskachNieczynna jest kasa. Telefony kontaktowe 

Kontakty do Urzędu Miejskiego w Piaskach: 

 • Sekretariat: (81) 58 21020 
 • ePUAP: /UMPiaski/skrytka) 
 • e-mail: um@piaski.pl 
 • Serwis eUsługiUrzędu Miejskiego w Piaskach,  skierowany jest zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych. Udostępnia aktualne informacje związane z zobowiązaniami w stosunku do urzędu: podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, wywóz nieczystości  i umożliwia regulować swoje zobowiązania wobec urzędu on-lin, Rejestracja i logowanie odbywa się poprzez Profil Zaufany  –  www.epiaski.pl 
 • Kontakty na poszczególne stanowiska: Wydziały   
 • Bezpłatny Gminny System Powiadamiana Smsowego –  Każdy mieszkaniec po zarejestrowaniu będzie otrzymywał najświeższe wiadomości i informacje, bezpośrednio na swój prywatny telefon komórkowy. Zarejestruj się
 • DRUKI DO POBRANIA  (sprawy podatkowe, USC, geodezja i planowanie przestrzenne, awarie OZE, gospodarka odpadami)

Kontakty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach

reklama reklama
 • telefonicznie: 81 58-21-362
 • pracownicy socjalni: 509-669-589
 • asystent rodziny: 509-669-589 
 • za pomocą e-maila:

– świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: opspiaskifa@wp.plps_piaski500plus@wp.pl,

– pomoc społeczna: ops_piaski@wp.pl

– asystent rodziny: ops_piaski@wp.pl

– księgowość: opeesik@wp.pl

– kierownik: dorotaklimek.ops@wp.pl 

 • drogą elektroniczną (za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP – Profil Zaufany, bankowości elektronicznej) można składać wnioski na: świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

W przypadku konieczności osobistego załatwienia niezbędnych spraw urzędowych, klienci powinni zgłaszać się do Ośrodka pojedynczo (bez osób towarzyszących). Jeśli nie musisz, nie narażaj siebie i innych.

W przypadku gdy w kwarantannie będą osoby starsze, którym nie ma kto z rodziny lub sąsiadów pomóc w zakupach podstawowych środków do życia, schemat działania będzie następujący: Jeśli SANEPID wyznaczy takie osoby do kwarantanny, to przekaże listę takich osób w kwarantannie do Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS weryfikuje telefonicznie czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej. Jeśli tak, to w porozumieniu z Urzędem Miejskim, Policją zorganizuje poprzez pracowników, OSP, WOT, dostawę podstawowych zakupów do tych osób z zachowaniem bezpieczeń-stwa. Podstawowym jednak działaniem wobec osób starszych, które powinny ograniczyć kontakt z innymi osobami, jest pomoc rodzin lub sąsiadów, z zachowaniem podstawowych środków ostrożności – mycie rąk, pozostawianie zakupów w bezpiecznej odległości.

Bardzo prosimy o zrozumienie sytuacji. Każde zasadne  podejrzenie o zakażeniu pracownika spowoduje wyłączenie z pracy całego urzędu. Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie, w szczególności:

 • dokonywanie płatności poprzez bankowość elektroniczną,
 • składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez platformę E-PUAP,
 • pytania i wątpliwości na bieżąco można kierować do pracowników drogą mailową lub telefonicznie.

Ze względu na sytuację w całym kraju nowe zasady obsługi interesantów instytucji państwowych i samorządowych, wprowadzane są w celu zminimalizowania rozprzestrzenianie się wirusa.

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższego komunikatu, ponieważ odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed groźną infekcją i zachorowaniem.

Reklama

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button