AKTUALNOŚCI

Ograniczenie ruchu granicznego powoduje nerwowe sytuacje

Na Lubelszczyźnie policjanci wspomagają funkcjonariuszy Straży Granicznej w pilnowaniu porządku w rejonie przejść na wschodniej granicy kraju. Podejmowane tam działania mają związek z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

Na przejściu granicznym w Dorohusku, o bezpieczeństwo dbają policjanci z KMP w Chełmie wspólnie z funkcjonariuszami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Codziennie patrolują drogę prowadzącą do granicy. Niejednokrotnie podejmują interwencje związane z udzieleniem pomocy osobom oczekującym w kolejce na wjazd do Ukrainy.

W związku z ograniczeniem ruchu granicznego, czasami dochodzi tam do nerwowych sytuacji. Policjanci podejmują interwencje pomagając osobom oczekującym w kolejce. Pilnują, aby nie doszło do naruszenia obowiązującego prawa. Mundurowi pomagają głównie przy kierowaniu ruchem, dbają o bezpieczeństwo na drodze wszystkich uczestników i czuwają nad sprawnym przemieszczeniem się pojazdów.

Podobne zadania wykonują policjanci z KMP w Białej Podlaskiej w rejonie polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Terespolu. Pomimo ograniczeń wprowadzonych na granicach RP, na terenie powiatu bialskiego funkcjonują trzy przejścia graniczne z Republiką Białorusi. Są to przejścia w Terespolu (drogowe oraz kolejowe) oraz Kukurykach (towarowe). Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w trakcie pełnionej służby utrzymują drożność DK-2 oraz wjazdy na posesję mieszkańców przygranicznych miejscowości, usuwają powstałe zatory, apelują też do oczekujących w kolejce kierowców pojazdów ciężarowych, by nie opuszczali kabin bez elementów odblaskowych.

Policja apeluje o cierpliwość, wyrozumiałość oraz przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń i realizowanie poleceń wydawanych przez służby.

Reklama
reklama reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button