AKTUALNOŚCI

Na jaką pomoc mogą liczyć świdniccy przedsiębiorcy?

W ubiegłym tygodniu, na łamach naszego portalu, pisaliśmy o trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy, którzy w związku z epidemią koronawirusa nie są w stanie normalnie prowadzić swoich działalności (link). Już w ubiegłym tygodniu apel radnych: Edyty Lipniowieckiej i Macieja Kantora (Świdnik Wspólna Sprawa) spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony lokalnych władz powiatowych, gminnych i Spółdzielni Mieszkaniowej. W tym tygodniu z kolei większość z nich przedstawiła pakiety pomocowe dla przedsiębiorców.

POWIAT ŚWIDNICKI

Przypomnijmy, że w napisanym do lokalnych władz apelu radni zasugerowali, by znieść opłaty za czynsz (lub ograniczyć je do symbolicznej złotówki) oraz zastosować ulgi w czynszu dla wszystkich najemców lokali użytkowych należących do miasta, powiatu oraz spółdzielni mieszkaniowej za cały okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. Z odpowiedzi przesłanej radnym przez starostę powiatowego Łukasza Reszkę wynika, że przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc. Każda sprawa zostanie jednak indywidualnie rozpatrzona przez Zarząd Powiatu:

„(…) wskazane rozwiązania zostaną poddane przez Zarząd Powiatu pod rozwagę w miarę zgłaszanych przez najemców problemów tak, by nie zostali oni pozostawieni sami sobie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.”

reklama reklama

Większość najemców lokali należących do zasobów powiatu to praktyki, poradnie i gabinety lekarskie, a także jednostki podlegające bezpośrednio starostwu jak Powiatowy Urząd Pracy czy Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna.

GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK

Na profilu portalu społecznościowego burmistrza Świdnika Waldemara Jaksona, pojawiła się z kolei informacja skierowana do przedsiębiorców:

„Razem przejdziemy przez ten trudny czas 💪❗️ Dlatego mamy dla przedsiębiorców ze Świdnik – wysokich lotów! ulgi:
➡️w czynszach za wynajem miejskich lokali
➡️w lokalnych podatkach
➡️opłatach za użytkowanie wieczyste
Czekamy w urzędzie na Wasze wnioski❗️”

Z kolei wiceburmistrz Świdnika Marcin Dmowski, na swoim profilu FB, dodaje, że:

„Chcemy pomóc przedsiębiorcom ze Świdnik – wysokich lotów! 🧑‍💻💼🏦 Dlatego, prosimy o zgłaszanie się osób prowadzących biznesy w naszym mieście do urzędu miasta 🏫 Co możemy 👇
✅ odroczenia, umorzenia, zmniejszanie czynszów w lokalach miejskich
✅ czekamy, na ustawy rządowe, które pozwolą nam też na zmiany w odraczaniu, umarzaniu podatków lokalnych”

Oczywiście są to informacje skierowane do przedsiębiorców wynajmujących lokale od samorządu gminy. W żadnym z postów nie zostało wyszczególnione: kto może liczyć na umorzenie czynszu, a kto na ulgę czy odroczenie. Warto więc, by zainteresowani pomocą gminy przedsiębiorcy, sami zgłaszali się do Urzędu Miasta w celu zasięgnięcia informacji jakie dokumenty należy składać oraz jakie kryteria trzeba spełnić, by skorzystać z pakietu przygotowanego przez gminę.

Do tych propozycji odniosła się powiatowa radna ( Świdnik Wspólna Sprawa) Edyta Lipniowiecka, jedna z inicjatorek apelu: „Zaproponowane przez gminę i starostwo rozwiązania trudno nazwać konkretnymi. Brakuje tu szczegółów: kto otrzyma ulgi, a kto odroczenie? Na jakiej podstawie burmistrz czy starosta będą wydawać decyzję. Takie informacje powinny być upublicznione, by każdy przedsiębiorca wiedział, o co może się ubiegać, jakie warunki spełnić,a także by każdy był potraktowany tak samo. Cieszy mnie, że lokalne władze odpowiedziały na apel. Osobiście liczyliśmy jednak, i myślę że przedsiębiorcy również, na bardziej precyzyjny plan pomocowy.”

reklama reklama

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Jak informowała radnych, jeszcze w ubiegłym tygodniu, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Katarzyna Denis: „Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku jest w trakcie prac nad programem pomocowym dla przedsiębiorców, który zostanie przedstawiony i zaopiniowany w przyszłym tygodniu na radzie Spółdzielni.” Do chwili obecnej w przestrzeni publicznej nie pojawiły się żadne informacje dotyczące programu pomocowego dla przedsiębiorców ze strony SM. Nie otrzymali ich także radni, którzy zaapelowali o taką pomoc.

CO Z MIEJSKIM TARGOWISKIEM?

W ubiegłym tygodniu o ponowne otworzenie targowiska miejskiego, oczywiście pod specjalnym nadzorem i z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, do świdnickich władz zaapelowali lokalni kupcy i handlowcy. Mimo pisma i petycji podpisanej przez ponad 70 osób, targowisko nie zostanie na razie uruchomione.

„Nie wyobrażamy sobie sytuacji w której ktoś zarazi się wirusem na targu, a odpowiedzialność spadnie na władze. Jednocześnie, aby wesprzeć przedsiębiorców z targu, poprosiliśmy o przekazanie nam stanów magazynowych produktów żywnościowych. Po przekazaniu nam tych danych, postaramy się znaleźć takie rozwiązanie by ta żywność się nie zmarnowała.”– skomentował sytuację na swoim profilu społecznościowym wiceburmistrz Świdnika M. Dmowski.

Podsumowując przedstawione powyżej propozycje pakietów pomocowych dla świdnickich przedsiębiorców wszyscy, którzy ze względu na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, znaleźli się w trudnym położeniu muszą sami zgłaszać się do jednostek od których wynajmują pomieszczenia. Należy również przypuszczać, że konkretne propozycje zostaną przedstawione po indywidualnym przeanalizowaniu sytuacji każdego z przedsiębiorców.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close