AKTUALNOŚCI

Trzynastki mają dotrzeć do emerytów i rencistów do końca miesiąca

Trzynastka wynosi 1200 zł brutto. Najczęściej jest to więc 981 zł „na rękę”. Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna trzynastka – ZUS dzieli ją w równych częściach na każdego uprawnionego. Na przykład jeśli jedną rentę rodzinną pobierają dwie osoby, to każda otrzyma po 600 zł brutto.

Trzynastka nie podlega egzekucji komorniczej i innym potrąceniom, nawet jeśli pieniądze trafią na rachunek w banku. Świadczenie ma opis, po którym komornik łatwo rozpozna je w przelewach.

Świadczenia z dwóch lubelskich oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafią do ponad 407 tys. osób. Ich łączna kwota to prawie 489 milionów złotych.

Trzynastkę otrzymują osoby, które na 31 marca 2020 r. pobierały świadczenie emerytalno-rentowe z ZUS. Dotyczy to emerytur, rent, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, a także rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

Nie trzeba składać w tej sprawie wniosków. Środki trafiają do uprawnionych razem z emeryturą lub rentą za kwiecień. Ostatnie kwietniowe trzynastki dotrą do klientów w najbliższy piątek (do emerytów i rencistów, którzy dostają świadczenia do 25 dnia miesiąca) oraz 30 kwietnia (do osób pobierających świadczenia przedemerytalne).

reklama reklama

Do każdego Zakład wyśle również list z informacją o przyznaniu trzynastki. W tej samej kopercie będzie decyzja o nowej wysokości emerytury lub renty po marcowej waloryzacji. Wysyłka listów jest w toku.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button