AKTUALNOŚCI

Zasiłek macierzyński lub pogrzebowy – zmiany w formalnościach

Podczas stanu epidemii ZUS sam ma pobierać niezbędne dokumenty z urzędów stanu cywilnego. Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest potrzebny odpis aktu urodzenia dziecka, a do wypłaty zasiłku pogrzebowego – odpis aktu zgonu. Jeśli osoba ubiegająca się o te świadczenia nie dołączy do wniosku odpowiednich dokumentów z urzędu stanu cywilnego, ZUS będzie mógł pozyskać je teraz samodzielnie. Zakład potrzebuje do tego jednak kilku dodatkowych informacji od osoby występującej o zasiłek. To one pozwolą urzędowi stanu cywilnego ustalić, za jaką osobę ma wydać odpis ZUS-owi.

Razem z wnioskiem o zasiłek macierzyński trzeba przekazać dane dziecka, czyli: imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL. Może zdarzyć się, że rodzic nie zna jeszcze numeru PESEL. Wtedy powinien podać nazwę miejscowości, gdzie urodziło się dziecko.

Podobnie wygląda sytuacja z zasiłkiem pogrzebowym. Żeby ZUS mógł samodzielnie pozyskać w urzędzie odpis aktu zgonu, będzie potrzebował danych zmarłego. We wniosku o zasiłek należy wpisać imię i nazwisko zmarłego, jego numer PESEL i datę zgonu. Jeśli nie miał numeru PESEL, trzeba podać miejscowość, w której zmarł. Na tej podstawie zakład wystąpi do urzędu stanu cywilnego o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu, pod warunkiem, że wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej.

Szczegółowe informacje o tym, jak prawidłowo wypełnić wniosek i przesłać go do ZUS znajdują się na stronie internetowej: www.zus.pl.

Reklama
reklama reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button