AKTUALNOŚCI

W maseczkach i z tabletami- tak obradowali radni z powiatu świdnickiego

Pierwszy raz, od czasu ogłoszenia w Polsce pandemii koronawirusa oraz wprowadzeniu obostrzeń, spotkali się radni powiatowi. Zarząd Powiatu zadecydował jednak, że zamiast online radni mają stawić się osobiście na sali plenarnej w świdnickim Urzędzie Miasta. Wszyscy obecni podczas sesji mieli na sobie maseczki, przed wejściem do budynku zdezynfekowano im również ręce.

Zarząd Powiatu nie poszedł za przykładem gminy Świdnik czy Piaski i nie zorganizował sesji zdalnej. Mimo to radni podczas obrad po raz pierwszy korzystali z zakupionych już jakiś czas temu tabletów. Dzięki specjalnej aplikacji głosowali za pomocą urządzenia, a nie jak do tej pory poprzez podniesienie ręki. Swojego zdziwienia taką decyzją zarządu nie kryją jednak niektórzy radni, szczególnie, że jeszcze w w kwietniu przeprowadzona została próbna sesja podczas, której wszystko wydawało się pójść zgodnie z planem.

„Kiedy nadeszły czasy pandemii i odebrałem tablet dla radnego gotów byłem pomyśleć, że jednak to wszystko się przyda, że teraz będziemy obradować jak w wielu miastach i gminach (np. Piaski) on-line żeby nie stwarzać niepotrzebnego zagrożenia dla pracowników, czy na przykład naszych rodziców, z którymi spotykamy się rzadko, ale jednak czasami.
Otóż okazało się, że nie, a sesja została zwołana w urzędzie miasta jak zwykle.”
– komentuje ostatnią sesje radny powiatowy Jakub Osina ze stowarzyszenia Świdnik Wspólna Sprawa, który jako jedyny głosował przeciw zakupowi tabletów i Internetu dla radnych. Podobne zdanie w tym temacie wyraża także Dariusz Kołodziejczyk– radny powiatowy oraz były starosta powiatu świdnickiego, który nie kryje z kolei rozczarowania sposobem zwołania i przeprowadzenia ostatniej sesji rady powiatu:

„W ostatnim czasie otrzymaliśmy tablety, co w moim przekonaniu miało pozwolić na przeprowadzenie sesji zdalnie. Niestety okazało się, że otrzymane urządzenia będą służyły tylko liczeniu podczas głosowań radnych. Niestety ale zupełnie pominięto tutaj bezpieczeństwo pracowników i radnych. O ile wcześniejsze ciągle niedociągnięcia zarządu powiatu można było tolerować to teraz niestety nie da się przejść obok tej sprawy obojętnie.”

Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym- co oznacza m.in., że zabrakło tam puntów umożliwiających zadawanie przez radnych pytań, w tematach innych niż dotyczących punktów z porządku obrad, oraz składania interpelacji czy wniosków. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnych obrad, o przyczynę zwołania sesji w tradycyjny sposób a nie online, pytała Elżbieta Migut, radna powiatowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W odpowiedzi od przewodniczącego Rady Powiatu- Andrzeja Mańki oraz starosty Łukasza Reszki– usłyszała, że choć w statucie powiatu nie ma zapisów pozwalających na przeprowadzenie zdalnej sesji, to ze względu na przepisy regulujące ten temat w ustawie dotyczącej przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa, taka możliwość była. Zarząd i przewodniczący zdecydowali, mimo wszystko, o tradycyjnych obradach, ze względu na problemy techniczne. Dalszych wyjaśnień nie było.

reklama reklama

Inwestycje i pomoc przedsiębiorcom

Powierzenie Gminie Miejskiej Świdnik prowadzenia dwóch zadań: przebudowy fragmentu drogi powiatowej- ul. Kusocińskiego w Świdniku oraz przebudowy skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Klonową i Rejkowizna.

Ponadto radni przyjęli uchwałę w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności od podmiotów (prowadzących działalność gospodarczą) wynajmujących pomieszczenia w powiatowych budynkach za okres 3 miesięcy tj. od maja do lipca bieżącego roku. By otrzymać pomoc, należy złożyć pisemny wniosek do Zarządu Powiatu, w którym zawarte zostanie uzasadnienie pogorszenia płynności finansowej w związku z pandemią koronawirusa.

Jednym z punktów obrad minionej sesji RP było również określenie do realizacji w 2020 roku zadań, na które przeznaczono środki z PFRON. W tym roku powiat świdnicki otrzymał je w kwocie 2 447 292 zł

Reklama

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button