AKTUALNOŚCI

Piaski: Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku

W ubiegłym tygodniu odbyła się sesja Rady Miasta w Piaskach. Tym razem jednak, ze względu na sytuację wywołaną koronawirusem, radni obradowali zdalnie. Jeden z punktów porządku posiedzenia dotyczył pomocy dla lokalnych przedsiębiorców.

Radni z Gminy Piaski jednogłośnie podjęli decyzję dotyczącą zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wyłącznie w części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości. Dotyczy to osób, których działalność gospodarcza została ograniczona przepisami związanymi z określeniem ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz tych których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie tego typu pomocy musi złożyć deklarację lub korektą deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w której wykazuje zwolnienie. Zobowiązany jest złożyć także formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz oświadczenie o wielkości pogorszenia płynności finansowej.

Uchwała, po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, będzie obowiązywać od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca bieżącego roku.

Reklama
reklama reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button