EDUKACJA

W takich warunkach nikt jeszcze matury nie zdawał…

Opóźnione o ponad miesiąc matury startują już w najbliższy poniedziałek. Ze względu na epidemię koronawirusa egzaminy będą przeprowadzone z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. Stosowanie się do rygorystycznych zasad może niestety spotęgować u młodzieży i tak duży stres, zaś dla dyrektorów szkół stanowiło duże wyzwanie logistyczne.

– Ze względu na reżim sanitarny obowiązkowy egzamin pisemny z języka polskiego i matematyki będzie przeprowadzony w hali sportowej i salach lekcyjnych. Wytyczne spowodowały zwiększenie ilości sal. Egzamin z języka angielskiego zostanie zorganizowany w salach lekcyjnych w następujący sposób: poziom podstawowy w 11 salach lekcyjnych, zaś poziom rozszerzony w 10-ciu. Wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi CKE, MZ i GIS.– zapewnia Stanisław Stefańczyk, dyrektor I LO im. W. Broniewskiego w Świdniku.

W „Bronku” do egzaminu maturalnego przystępuje 77 tegorocznych absolwentów. Najwięcej zdających jako przedmioty dodatkowe wybrało język angielski – 59 osób, matematykę – 33, geografię – 30 osób.

Żeby zdającym zapewnić bezpieczeństwo, wprowadzono wyjątkowe zasady. Wśród nich:

  • na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości, ale konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu
  • w trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety lub kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali
  • uczniowie mają siedzieć w ławkach oddalonych od siebie o co najmniej 1,5 metra
  • rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  • zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów czy maskotek
  • każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych
  • szkoła nie zapewnia wody pitnej. Należy przynieść własną butelkę z wodą niegazowaną o pojemności do 0,5 litra.
  • osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły, pod warunkiem, że zapewniona jest odpowiednia przestrzeń. Każdego dnia zostanie wyznaczona odpowiednia sala.
  • czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos
  • Obligatoryjna będzie także dezynfekcja ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający

Co jeszcze będzie inaczej niż zazwyczaj?

reklama reklama

Choć mamy już czerwiec, tegoroczni maturzyści będą pisali egzaminy na majowych arkuszach. Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej „Ze względu na zmianę terminu egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2020 r., na stronie tytułowej arkusza podany będzie termin egzaminu maturalnego, w jakim pierwotnie miał się on odbyć (w maju 2020 r.; druk arkuszy egzaminacyjnych zakończył się w marcu 2020 r.)”

W tym roku zmienione zostały również przepisy dotyczące zespołów nadzorujących przebieg pisemnych egzaminów maturalnych. W razie problemów ze skompletowaniem składu z nauczycieli, w skład zespołu mogą wejść także: osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce oświatowej, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.

W całej Polsce do matury podejdzie w tym roku około 272 tys. zdających. Sesja główna egzaminów maturalnych potrwa od 8 do 29 czerwca. Pierwszy pisemny egzamin rozpoczyna się już w najbliższy poniedziałek. Maturzyści w pierwszej kolejności przystąpią do egz. z j. polskiego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. W kolejnych dniach odbędą się egzaminy z matematyki i języka angielskiego. Pisemne egzaminy będą odbywać się w godzinach 9.00 – 14:00.

Harmonogram matur pisemnych:

8 czerwca – język polski

9 czerwca – matematyka

10 czerwca – język angielski

15 czerwca – filozofia i matematyka

16 czerwca – biologia, WOS

17 czerwca – chemia, informatyka

19 czerwca – geografia, historia sztuki

24 czerwca – fizyka, historia

Ustne egzaminy maturalne będą odbywały się od 15 do 29 czerwca. W tym roku przystąpią do nich jednak tylko maturzyści, którzy wyników ustnych matur potrzebują w postępowaniu rekrutacyjnym na zagraniczne uczelnie.

Na wyniki młodzież poczeka do 11 sierpnia. Maturzyści, 8 czerwca godzina 9.00, trzymamy kciuki!

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Zobacz również
Close
Back to top button