ŻYCIE I STYL

Zobacz jakie nabory zaplanowała w tym roku LGD „Dolina Giełczwi”

W 2020 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” planuje ogłosić nabory w następujących zakresach:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej – dostępny limit środków: 660 000 zł
  2. Rozwijanie działalności gospodarczej – dostępny limit środków: 158 427, 48 zł
  3. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – dostępny limit środków: 145 624,44 zł
  4. Działania ukierunkowane na innowacje w zakresie ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony zdrowia i aktywności fizycznej – dostępny limit środków: 50 000 zł

Planowane terminy (będą potwierdzane po otrzymaniu zgody przez LGD z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego):

  • szkolenia dla Wnioskodawców (w formie webinarów) – 1/2 tydzień lipca br.
  • ogłoszenia o naborach – 1/2 tydzień lipca br.
  • nabory (przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy) – 1-sza poł. sierpnia br.

Zainteresowani złożeniem wniosku o przyznania pomocy mogą się zapoznać z dodatkowymi materiałami pod tymi linkami: do zapoznania się z warunki przyznawania pomocykryteria oceny wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna.

Pracownicy LGD świadczą bezpłatne doradztwo w wyżej wymienionych zakresach.

Aby skorzystać z doradztwa bezpośredniego w biurze LGD niezbędne jest uprzednie telefoniczne lub e-mailowe umówienie się na spotkanie pod numerem tel.: 81 52 53 012 lub za pomocą poczty elektronicznej: biuro@dolinagielczwi.org

źródło: LGD „Dolina Giełczwi”

Reklama
reklama reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close