AKTUALNOŚCI

W Świdniku miały miejsce dwa zdarzenia z udziałem psów

Policjanci apelują do właścicieli zwierząt o zachowanie środków ostrożności przy ich trzymaniu i przypominają o ich obowiązkach wobec swoich pupili. Nieprzestrzeganie nałożonych obowiązków może skutkować konsekwencjami prawnymi, ale również może wyrządzić szkody w mieniu czy doprowadzić do uszczerbku zdrowia innych osób. Tylko w dniu wczorajszym w Świdniku miały miejsce dwa zdarzenia z udziałem psów.

17 czerwca świdniccy policjanci zostali wezwani na interwencję, gdzie puszczone luzem trzy psy zaatakowały przechodzące osoby. Jedna z osób została lekko ranna. Właściciel psa został ukarany w drodze postępowania mandatowego. Druga sytuacja dotyczyła zgłoszenia, gdzie pies wychodzący z mieszkania pogryzł drugiego psa należącego do sąsiada. W tym przypadku zostało przyjęte zawiadomienie o wykroczeniu i będą prowadzone czynności wyjaśniające.

Przypominamy, że obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z jego dyspozycją w § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany, a w § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń  oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt nakładają na właściciela czworonogów obowiązek należytej kontroli swojego psa udając się z nim w miejsca ogólnodostępne. Właściciel nie może puszczać swojego czworonoga luzem. Dla przyjęcia odpowiedzialności za to wykroczenie obojętne pozostaje, czy posiadacz psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowana przez właścicieli psów jest puszczanie ich wolno po lesie. I tą kwestię regulują przepisy kodeksu wykroczeń, a w szczególności art. 166, czyli „Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.”

Niezachowanie należytej ostrożności, przy trzymaniu psa, może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej osobie. Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale słyszymy też o przypadku poważnego pogryzienia przez psa dziecka, czy nawet dorosłej osoby. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – to właściciel może ponieść odpowiedzialność karną.

Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi – np. chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe warunki bytowe dla psa, brak szkoleń i dyscypliny. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do poważnej tragedii.

źródło: KPP w Świdniku

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button