ŻYCIE I STYL

Życie zawodowe w czasach zarazy

Jak wynika z badań CBOS-u, epidemia koronawirusa miała wpływ na życie zawodowe niemal połowy Polaków, którzy na samym jej początku (1 marca) pracowali zarobkowo (46%). Blisko co dziesiąty badany (9%) musiał ograniczyć działalność i zredukować zatrudnienie w swojej firmie, a co dwudziesty (5%) – zamknąć ją.

Łącznie ograniczenie lub całkowite zaprzestanie działalności gospodarczej deklaruje 11% badanych. Jedna piąta (20%) z powodu epidemii pracowała w zmniejszonym wymiarze czasu, a trzech na stu (3%) straciło pracę.

Ujęcie syntetyczne pozwala stwierdzić, że z powodu epidemii zatrudnienie straciło lub zamknęło własną działalność gospodarczą 7% tych, którzy pracowali na początku marca, a jedna czwarta (25%) doświadczyła niekorzystnych zmian w możliwości zarobkowania wynikających ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub ograniczenia działalności swojej firmy.

Ponad jedna piąta badanych (21%) pracowała w tym czasie zdalnie (z domu), a jedna dwudziesta (5%) korzystała z zasiłku opiekuńczego, by zajmować się dziećmi.

Badanie zrealizowano w dniach od 22 maja do 4 czerwca 2020 roku na próbie liczącej 1308 osób. Przeprowadzono je na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

reklama reklama

Źródło: CBOS

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button