AKTUALNOŚCI

Za zniszczenie plakatów grozi im grzywna do 5 tysięcy zł

Do tej pory policja otrzymała informacje o trzech miejscach na terenie naszego powiatu, gdzie zniszczono plakaty wyborcze. Zgłoszenia dotyczyły Al. Lotników Polskich w Świdniku, Krępca i Mełgwi.

-W tej chwili analizujemy zabezpieczony materiał dowodowy oraz ustalamy świadków w celu przesłuchań. W zgłoszonych przypadkach sprawcy przy użyciu sprayów i farb zamazywali plakaty oraz umieszczali na nich napisy – informuje Elwira Domaradzka z KPP w Świdniku.

Policja przypomina o karach grożących za niszczenie reklam wyborczych. Zgodnie z obowiązującym prawem, w czasie trwania kampanii wszelkie materiały wyborcze zawierające oznaczenia komitetu wyborczego, od którego pochodzą, podlegają prawnej ochronie. Jest zakaz ich niszczenia, usuwania czy zamalowywania. Za tego typu wykroczenie sprawcom grozi kara aresztu bądź grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Komitety wyborcze wieszając plakaty także powinny przestrzegać przepisów.

• Nie wolno umieszczać plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Wykroczenie to zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo grzywny. Wysokość grzywny ustalana jest przez Sąd i może wynieść nawet 5 tysięcy złotych.

• Plakaty i hasła wyborcze należy rozwieszać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. Sposób ich umieszczenia nie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

reklama reklama

• Wszystkie plakaty oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close