AKTUALNOŚCI

Wotum zaufania i absolutorium bez pełnego poparcia dla Zarządu Powiatu

W tym tygodniu odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu w Świdniku. Zanim jednak radni podjęli decyzję dotyczącą udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium z tytuły wykonania budżetu za 2019 rok Zarządowi Powiatu w Świdniku, głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Opozycja zarzucała Zarządowi m.in. brak własnych inicjatyw dotyczących inwestycji.

Zaczęło się od raportu dotyczącego stanu powiatu za 2019 rok.

Dyskusja odbyła się tuż przed przerwą w obradach, zawnioskowaną przez starostę Łukasza Reszkę, który w trakcie jej trwania udał się na plac Konstytucji 3-go Maja w Świdniku celem odebrania promesy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych od premiera Mateusza Morawieckiego. Szef Rządu osobiście stawił się w Świdniku, by wręczyć symboliczne czeki przedstawicielom gmin oraz powiatu. Zanim jednak ogłoszono przerwę przed głosowaniem nad wotum zaufania, radni przedyskutowali stan powiatu w ubiegłym roku.

Działalność kulturalna, omówienie mienia powiatu świdnickiego, stan bezrobocia, wydatki na promocję czy ilość zarejestrowanych przedsiębiorstw na terenie powiatu- te tematy omówił przede wszystkim starosta Ł.Reszka w punkcie dotyczącym raportu o stanie powiatu za 2019 rok. Wśród opozycji pojawiły się jednak głosy, że w raporcie brakuje bardzo ważnej kwestii dotyczącej przyszłych kierunków rozwoju powiatu:

Jest swego rodzaju bezwład i to mnie troszeczkę martwi.”– mówił radny powiatowy Dariusz Kołodziejczyk. W dalszych wypowiedziach dodając również, że „Trzeba też w tym raporcie przedstawić priorytety na rok czy lata kolejne„. Na plusy i minusy raportu zwrócił uwagę również radny Jakub Osina, negatywnie oceniając m.in. opracowanie dotyczące pracy wydziału geodezji i budownictwa. Pochwalił zaś szeroko przeanalizowaną pracę Powiatowego Urzędu Pracy oraz wielość informacji zawartych w raporcie. Do tych wypowiedzi odniósł się starosta Ł. Reszka stwierdzając, że raport służy do oceny roku poprzedniego, a nie do zawierania w nim „wizji, misji ani elementów typowych dla strategii.”

Aktualizacja z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzona do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych w Art.30 a. w punkcie 2. mówi jednak jasno, że: „Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.” (link do ustawy)

I choć radny D. Kołodziejczyk przywoływał podczas sesji, właśnie w/w przepis, nie przekonał starosty Ł.Reszki, który do końca dyskusji twierdził, że: „Raport jest raportem, strategia jest strategią i tego się trzymajmy.”

reklama reklama

Wotum zaufania bez starosty i dyskusja o budżecie

Po wspomnianej na początku przerwie, radni przystąpili do głosowania nad wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Świdniku. Nieobecny był podczas niego starosta powiatu Ł. Reszka, który nie zdążył wrócić ze spotkania z Premierem M. Morawieckim oraz radny Arkadiusz Jurek. Łącznie w tym punkcie głosowało 15 radnych: 10 udzieliło wotum zaufania Zarządowi, 2 było przeciw a 3 wstrzymało się od głosu. Uchwała została więc podjęta.

Kolejnym istotnym punktem sesji było omówienie wykonania budżetu w roku poprzednim. Radny Jakub Osina dopytywał m.in. o kwestie dotyczące zadań z zakresu projektu e-geodezja oraz wydatków na zakupy inwestycyjne, drogi publiczne czy podręczniki szkolne. Dyskusję jednak najbardziej rozgrzał temat dotyczący inwestycji.

Przyjmujemy dokument, jest to praca Zarządu Powiatu za 2019 rok i moja taka sugestia i analiza, że tak właściwie zarząd troszeczkę się tak z inwestycjami zatrzymał. Tak jak patrzę na załącznik po stronie wydatkowej i inwestycyjnej, to trudno tu się doszukać inwestycji, która by była jakąś nową inwestycją, a nie realizowaną jeszcze za poprzedniej kadencji bądź przejętą w ramach czy to dokumentacji czy też środków pozyskanych. Ale, co już mnie bardzo niepokoi (…) to dlaczego nie jest wykonany chodnik na drodze Łysołaje- Pełczyn?”- na te sprawy uwagę zwrócił z kolei radny D. Kołodziejczyk. Do swojej wypowiedzi dodał, iż wie że wspomniana inwestycja będzie realizowana w tym roku, jednak jego zdaniem można ją było rozpocząć już w roku ubiegłym. Analogiczna sytuacja tyczy się według radnego, II etapu drogi Biskupie- Trawniki.

Odpowiedzi udzielił starosta Ł. Reszka stwierdzając, że inwestycja dotycząca wspomnianego chodnika była tylko zapisem w budżecie, która miała zostać zrealizowana z kredytu. Na ten cel udało się jednak pozyskać środki zewnętrzne.

„Robimy to, co możemy, tak aby już całkowicie nie pogrążyć budżetu powiatu, bo nie sztuką jest zadłużyć się tu i teraz i zrealizować te inwestycje jak najszybciej. Tym pomysłem naszym, który był na realizację tego, to jest właśnie współpraca z gminami, ze wszystkimi gminami. Tu nie ma znaczenia orientacja polityczna, nie mają znaczenia poglądy polityczne danego wójta czy większość w radzie. Takie same zasady dotyczą wszystkich.”– stwierdził podczas sesji starosta Ł. Reszka. Dodał również, że koszt realizowanych inwestycji to ponad 24 mln zł. Na te słowa odpowiedział radny J. Osina wyrażając zadowolenie z tego, że wreszcie doceniona została inwestycja w ulicę Racławicką, i jest traktowana jako ta sztandarowa z zeszłorocznego budżetu, na którą pozyskano najwięcej środków zewnętrznych wymienianych przez obecnego starostę.

„Ja chciałbym podkreślić, że naprawdę inwestycje w mieście Świdnik powinny być inwestycjami priorytetowymi.

Tak jak mówiłem dzisiaj, cieszę się, że pan burmistrz Jakson poszedł po rozum do głowy i w końcu, kiedy zmieniła się opcja polityczna, ale powiedzmy że to na pewno był zbieg okoliczności, zaczął chętnie inwestować także w inwestycje powiatowe.”– podsumował J. Osina.

W dalszej części dyskusji przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Mańka zarzucił poprzedniemu Zarządowi Powiatu złą, jego zdaniem, kolejność inwestowania w trakcie ich kadencji. Stwierdził, iż remont- czyli III etapową modernizację ul. Racławickiej- należało rozpocząć od ul. Gen. Maczka, zamiast od samej Racławickiej. Przewodniczący zasugerował wręcz, że był to polityczny wybór w roku wyborczym. Podkreślmy, że ten temat już niejednokrotnie wracał podczas pwiatowych sesji. Taką, a nie inną kolejność inwestycyjną wyjaśnił więc radny D. Kołodziejczyk, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcję starosty powiatu świdnickiego:

„Nie wyborczo, były pewne zasady. Podzielono na trzy etapy, po to, by uzyskać jak największe dofinansowanie i to była tzw. kontynuacja. Koniec kropka. Pewna metodologia w tym wszystkim była. Gdyby tylko to zależało ode mnie czy od ówczesnego zarządu rozpoczęlibyśmy od Maczka.” Wypowiedź D. Kołodziejczyka uzupełnił radny J. Osina (przyp. red. były członek Zarządu Powiatu) dodając, że zaczęto od ul. Racławickiej ponieważ była kontynuacją poprzedniej inwestycji powiatu, dokładnie na Al. Lotników Polskich, natomiast ulica Maczka nie była w żadnym stopniu powiązana z inną realizowaną przez tę jednostkę samorządową. Pozwoliło to na pozyskanie większej ilości funduszy zewnętrznych.

I choć dyskusja o ul. Racławickiej zdominowała omawianie wykonania zeszłorocznego budżetu, to

radni po tej burzliwej wymianie argumentów między sobą (całą sesję można obejrzeć pod tym linkiem) przystąpili do głosowania nad udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium. Głos popierający uchwałę oddało 12 radnych, 5 wstrzymało się od głosu. Głównym powodem takiego stanowiska opozycji był, jak tłumaczyli, fakt braku nowych zainicjowanych przez obecny zarząd inwestycji oraz nie złożenie przez niego projektów o dofinansowanie w ubiegłorocznym sierpniowym naborze wniosków na pozyskanie środków zewnętrznych.

„Mimo tych krytycznych kilku uwag i gorącej dyskusji uważamy, że część inwestycji zrealizowanych w tym budżecie, szczególnie tych w poprzedniej kadencji zaplanowanych, i według mnie szczególnie tych w Świdniku w 2019 roku, została poprawnie wykonana. (…) Biorąc pod uwagę całkiem niezłe wykonanie zaplanowanych wcześniej inwestycji, nie będziemy jako Świdnik Wspólna Sprawa głosować przeciwko tej uchwale”– tymi słowy podsumował dyskusję i głosowanie nad absolutorium radny Jakub Osina.

Na koniec głos zabrał również starosta Ł.Reszka dziękując wszystkim pracownikom starostwa powiatowego w Świdniku oraz pracownikom i kierownikom jednostek powiatowych za pomoc w zrealizowaniu budżetu w 2019 roku.

Reklama

Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close