AKTUALNOŚCI

Przewodniczący Rady Powiatu ogłasza koniec pandemii?

„Panie Jakubie niech się Pan nie boi, niech się Pan rozejrzy wokół siebie. Ludzie chodzą do pracy, jeżdżą komunikacją miejską, latają samolotami, robią zakupy a Pan się nadal boi. Nie trzeba się bać. Naprawdę już jesteśmy, chwała Panu Bogu, u końca tej pandemii. Myślę, że te nerwy i Pana strach jest niepotrzebny. Ja wiem, że strach ma wielkie oczy ale naprawdę tutaj nie ma powodu. Niech się Pan uspokoi i spokojnie do tematu podejdzie.(…)„- to słowa przewodniczącego Rady Powiatu w Świdniku, które wypowiedział do radnego Jakuba Osiny, po tym gdy ten zwrócił uwagę staroście Łukaszowi Reszce na nieprzestrzeganie przez niego zasad regulaminu, a dokładnie punktu dotyczącego obowiązku noszenia maseczki w trakcie sesji RP.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu nie brakowało emocji. O burzliwej dyskusji wokół stanu powiatu i zrealizowaniu budżetu za 2019 pisaliśmy już wcześniej (link). To jednak nie był koniec intensywnej wymiany zdań pomiędzy radnymi. Wszystko zaczęło się w punkcie wolne wnioski. Radny Jakub Osina zwrócił uwagę staroście Łukaszowi Reszce na fakt, że nie ma na twarzy maseczki. Tymczasem jednak według regulaminu, podpisanego właśnie przez starostę, zawieszonego tuż przed wejściem na salę obrad w Urzędzie Miasta, taki wymóg należało spełnić.

„Chciałbym tylko powiedzieć, że polecam Państwu lekturę dokumentu wywieszonego na drzwiach sali plenarnej pod tytułem regulamin tej sesji podpisanego przez Łukasza Reszkę i punktu dwunastego, który mówi o tym iż wszystkie osoby zgromadzone, więc także i osoba, która podpisała oraz pracownicy tej osoby obecnej na sesji oraz jak sadzę radni, powinni na sesji nosić maseczki.”– skomentował zaistniałą sytuację radny powiatowy J. Osina. Jego słowa wywołały obruszenie wśród zgromadzonych. Część radnych oraz starosta faktycznie nie mieli w tym momencie na twarzach maseczek. Radny udał się więc pod wejście do sali obrad, by przeczytać wspomniany punkt z regulaminu. Jego dokładna treść brzmi: :

„Każdy uczestnik ma obowiązek, zakrywania ust i nosa od momentu wejścia do budynku przez cały czas trwania sesji. W razie braku środków ochrony osobistej, dostępne będą maseczki jednorazowe.”

W czasie czytania przez radnego powyższej treści z sali dało się słyszeć słowa starosty Łukasza Reszki : ” Ukarz mnie”(przyp. red. słowa te słychać w nagraniu z sesji dostępnej pod tym linkiem, a dokładnie w 5:41:51), zwrócił również uwagę radnemu, by zakrył nos. Inny komentarz odnośnie tej sytuacji nie padł już z ust starosty. Odniósł się do niej jednak przewodniczący Rady Powiatu A. Mańka w słowach, które zostały zacytowane na początku artykułu. Dodał również, że sala była dezynfekowana, wszyscy zachowują między sobą odpowiednią odległość, a normy się zmieniają.

„Tak jak powiedziałem, pandemia, mam nadzieję, jest już na ukończeniu, kończy się prawda, więc naprawdę nie trzeba się bać.”– stwierdził przewodniczący A. Mańka

„Starosta świdnicki wydał dokument; który powieszono przed sesją, podpisał go oraz dał pieczątkę; który przytoczyłem i który jest jednoznaczny w tej sprawie. Łącznie z nim, większość z nas i jego pracowników, do tego się nie stosuje.”– argumentował w dalszej wypowiedzi J. Osina, zwracając się bezpośrednio do przewodniczącego RP: „Może się pandemia kończy, ale codziennie ludzie umierają. Tak jak mówię maski nie mają chronić nas tylko starszych ludzi takich jak Pan, takich jak moi rodzice, takich jak dziadkowie nasi i to o to chodzi. Przypominam, że codziennie w Polsce umierają ludzie, a Pan robi sobie z tego jaja. Gratulacje.”

Na koniec dyskusji radny A. Mańka wyraził zadowolenie z faktu zastosowania się radnego J. Osiny do regulaminu zatwierdzonego przez starostę. Na tym dyskusja się zakończyła. W momencie jej trwania na sali obecnych było 17 radnych, ochronę na twarzy miało 5 z nich. Sala na której odbywają się posiedzenia Rady Powiatu należy do świdnickiego Urzędu Miasta, jest ona użyczana jedynie na czas posiedzeń. Warto podkreślić, że posiedzenia organizowane są jedynie przez starostwo. Sesje Rady Miasta Świdnik, od czasu pandemii, prowadzone są w sposób zdalny.

Dziś (6.07.2020) w województwie lubelskim poinformowano o 26 zakażeniach SARS-CoV-2. Na chwilę obecną w powiecie świdnickim, według stanu na dzień 5 lipca 2020 roku, mamy 22 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, z czego 18 to ozdrowieńcy a 4 są aktywne. W całej Polsce do tego momentu zakażonych zostało (stan na 6.07.2020 r.) 36 155 osób z czego zmarło 1 521.

Reklama

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button