AKTUALNOŚCI

Protesty wyborcze można składać do 16 lipca

Wczoraj tj. 13 lipca 2020 r., Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki II tury wyborów prezydenckich w Polsce. Wygrał je obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda otrzymując 51,03% liczby głosów ważnych czyli 10 440 648. Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski uzyskał 10 018 263 głosów, tj. 48,97%. Frekwencja w całym kraju wyniosła 68,18%. Teraz wszyscy, którzy chcą wnieść protest przeciwko wyborowi prezydenta, mają na to 3 dni (licząc od wczoraj, czyli od momentu podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą).

Jak informuje Serwis Samorządowy PAP: „Wnoszący protest przeciwko wyborowi prezydenta RP powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których je opiera. Protest dotyczący sprawy, co do której istniała możliwość wniesienia przed dniem głosowania skargi lub odwołania do sądu lub do Państwowej Komisji Wyborczej pozostawia się bez dalszego biegu.” Protest w formie pisemnej należy skierować do Sądu Najwyższego i osobiście go podpisać. Pisma złożone za pomocą poczty elektronicznej czy platformy ePUAP nie będą rozpatrywane, tak samo ja te złożone przed oficjalnym ogłoszeniem wyników.

Osoby przebywające zagranicą protesty wyborcze mogą składać właściwemu konsulowi, natomiast osoby podróżujące na statku morskim – kapitanowi statku.

Po złożeniu protestu wyborczego Sąd Najwyższy może wydać postanowienia:

  • uznające zarzuty protestu za bezzasadne
  • uznające zarzuty protestu za zasadne, lecz nie mające wpływu na wynik wyborów
  • uznające zarzuty protestu za zasadne i stwierdzające, że popełnione przeciwko wyborom przestępstwo lub naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego miały wpływ na wynik wyborów

Jak doda SS PAP: „Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. Izba ma na to 21 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez PKW. Dotychczas Kodeks wyborczy stanowił, że na rozstrzygnięcie o ważności wyboru prezydenta Sąd Najwyższy miał 30 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez PKW. Jeśli SN w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych stwierdzi nieważność wyborów, marszałek Sejmu ma pięć dni na zarządzenie nowych wyborów prezydenckich.”

Rozpatrywaniem protestów wyborczych zajmuje się 3 sędziów w postępowaniu nieprocesowym, wydają oni opinię w formie postanowienia w sprawie protestu. Jeśli jednak Sąd Najwyższy nie zdąży do 6 sierpnia, czyli do momentu gdy upływa obecna kadencja Prezydenta RP, może dojść do sytuacji w której pojawi się konieczność przeprowadzenia wyborów prezydenckich raz jeszcze.

reklama reklama

źródło: Serwis Samorządowy PAP

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close