AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Zmiana zasad w trakcie gry- czyli afera o stypendia w Świdniku

Koniec roku szkolnego. Świadectwa rozdane. Zaczynają się wakacje. Część dzieci i młodzieży, mimo pandemii, ma zapewne już swoje plany na letnie dni, szczególnie maturzyści. Dla nich to był wyjątkowo trudny i nerwowy czas. Na tych, którzy pracowali ciężko przez cały rok, czeka dodatkowa nagroda- stypendium od Burmistrza Świdnika. Zasady są jasne. Absolwenci ze średnią minimum 5.00 otrzymają jednorazowe stypendium I stopnia w kwocie do 1.900 zł. Tak było przecież przez ostatnie lata. Uczniowie w tamtym momencie nie wiedzą, że 3 tygodnie po otrzymaniu świadectw czeka ich gorzkie rozczarowanie. Stypendia oczywiście będą, ale tylko dla tych uczniów szkół ponadpodstawowych których średnia będzie zaczynać się od 5,3. Ta decyzja wywoła internetową burzę.

„Mamy dość.”

Takimi słowami kończy się wpis zamieszczony na profilu Młodzieżowej Rady Miasta w Świdniku. Post, w którym młodzi ludzie sprzeciwiają się zmianom w przyznawaniu stypendiów wprowadzonym podczas sesji Rady Miasta w dniu 9 lipca. Bulwersuje ich nie tylko podwyższona średnia, ale także brak konsultacji w tej sprawie oraz to, że o zmianie dowiedzieli się dopiero z artykułu opublikowanego na portalu lokalnej gazety w dniu 17 lipca. Oburzenie budzi wprowadzenie nowych zasad tuż po zakończeniu roku szkolnego.

„Wygląda na to, że dojrzali, mądrzy ludzie odwracają się od młodych w najgorszy sposób. Zasłaniając się dysproporcjami w otrzymywanych nagrodach, rozpaczliwie szukają środków, których w Świdniku zwyczajnie brakuje.”

– możemy przeczytać w poście Młodzieżowej Rady Miasta (jego pełna treść dostępna jest tutaj oraz na poniższym zdjęciu).

Ten post wywołał prawdziwą burze. Obojętnie nie przeszli wobec niego sami uczniowie, mieszkańcy oraz władze miasta. Pojawiły się komentarze zarówno ze strony wiceburmistrza Marcina Dmowskiego jak i sekretarz UM Ewy Jankowskiej. Próżno w nich szukać jednak 100% zrozumienia dla oburzenia młodzieży.

„Wygląda na to, że po prostu przespaliście temat. Mimo jednej sesji a potem drugiej nadzwyczajnej w tym temacie (…).”– skomentował wiceburmistrz M. Dmowski dodając, że zawsze zaprasza do kontaktu oraz, że cięcia były przymusem ze względu na spadek dochodów miasta. W innym wpisie stwierdził ponadto, że młodzież z MRM do tej pory nie zgłaszała żadnych zażaleń ani nie przychodziła rozmawiać do UM. Na swoim profilu społecznościowym wiceburmistrz M. Dmowski umieścił także wpis, w którym ostatecznie przeprosił młodych radnych za zaistniałą sytuację:

„(..) Rzeczywiście warunki zostały zmienione niestandardowo czyli „pod koniec gry” jednak sytuacja w jakiej znalazło się miasto przez Covid wymagała takich działań. Na koniec chcę przeprosić Młodzieżową Radę Miasta Świdnik za zaistniałą sytuację, przyznam, że może zabrakło rozmowy w tym temacie i wyjaśnienia dlaczego tak musi być.(…).” O przywróceniu poprzednich warunków przyznawania stypendiów, nie ma tu jednak mowy.

W podobnym tonie, jak burmistrz M. Dmowski, wypowiadała się również sekretarz UM E. Jankowska. W odpowiedzi, na swoje rozczarowanie zaistniałą sytuacją, młodzież mogła przeczytać m.in., że: ” (…) nikt z Was nawet nie podjął próby kontaktu, do którego jak zawsze zachęcam.” oraz „(…) może zamiast uprawiać politykę agresji wypadało przyjść porozmawiać, poznać argumenty, bo ja bym chętnie poznała, ale skoro milczycie, zero chęci do działania i współpracy to takie efekty, pozostaje tylko pisać rozpaczliwe posty.” Sekretarz podkreśliła również, że tego typu stypendia naukowe nie są przyznawane w każdej gminie.

Młodzież nie daje za wygraną…

i proponuje własne rozwiązanie tej sytuacji, jednocześnie apelując do wszystkich sił politycznych w mieście o poparcie ich pomysłu:

„(…) Postulujemy o powrót do poprzednich kryteriów przyznawania stypendiów przy jednoczesnym, czasowym zmniejszeniu świadczeń o 20% ze względu na cięcia budżetowe spowodowane epidemią SARS-COV-2. Chcielibyśmy również otrzymać materiały, dotyczące cięć budżetowych w innych dziedzinach. Postulujemy również powołanie pełnomocnika burmistrza ds. Kontaktów z Młodzieżą, by uniknąć takich sytuacji jakie miały miejsce. tzn. brak kontaktu przez kilka miesięcy z nowym opiekunem i brak konsultacji przed wdrożeniem zmian bezpośrednio dotykających młodzież. (…)”– możemy przeczytać w zamieszonym przez młodych radnych wpisie z dnia 21 lipca. Czy jest szansa, że uda się po raz kolejny zmienić uchwałę i choć częściowo powrócić do poprzednich zasad? W tej sprawie brak, na chwilę obecną, oficjalnych stanowisk.

O co chodzi w nowych zasadach przyznawania stypendiów?

Cała sprawa rozpoczęła się jeszcze w czerwcu bieżącego roku, podczas sesji Rady Miasta. To wtedy, po raz pierwszy, pojawiła się propozycja zmian w regulaminie przyznawania stypendiów. Pierwotny projekt uchwały zakładał, że otrzymają je uczniowie, którzy osiągnęli:

  • w klasach 4-6 szkoły podstawowej średnią – 5,9,
  • w klasach 7-8 – 5,6
  • w szkole ponadpodstawowej – 5,30

W uzasadnieniu uchwały mogliśmy przeczytać, że ta zmiana spowoduje zmniejszenie o 20% liczby stypendystów. Sprawa wywołała wśród obradujących dyskusje. Radni, głównie z opozycji, nie zgadzali się, by aż taka część uczniów została poszkodowana. Część radnych pochwaliła jednak nowe zasady przedstawione przez miejskie władze. Sugerowali m.in., że nauczanie on-line spowodowało, że uczniowie mają lepsze oceny, a co za tym idzie również i wyższą średnią, tym samym liczba stypendystów wzrasta. Pojawiły się także głosy, by zamiast zwiększać średnią zmniejszyć np. kwotę stypendium. Z kolei władze miejskie argumentowały, że podniesienie progów średniej sprawi, że nagroda będzie mogła być nadal odbierana jako „prestiżowa”. W dosadny sposób swój sprzeciw wyraził radny Robert Syryjczyk (Klub Koalicja Obywatelska), który złożył wniosek formalny, by średnia była na takim poziomie jak do tej pory, czyli:

  • w klasach 4-6 szkoły podstawowej średnią – 5,8
  • w klasach 7-8 – 5,5
  • w szkole ponadpodstawowej – 5,00

Ostatecznie jednak punkt dotyczący stypendiów został zdjęty z czerwcowych obrad. Temat powrócił jednak już 9 lipca podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. W najnowszym projekcie uchwały władze miasta przychyliły się częściowo do sugestii radnego R. Syryjczyka, a dokładnie w sprawie uczniów w szkołach podstawowych. Średnią dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych pozostawiając jednak na wcześniejszym poziomie 5.30. Jak stwierdziła sekretarz E. Jankowska pozwala to na zachowanie równowagi w budżecie. Taką formę uchwały skomentował radny Marcin Magier ( Klub radnych Waldemara Jaksona):

„Na poprzedniej sesji Rady Miasta zgłaszałem kilka uwag dotyczących kształtu uchwały dotyczącej stypendiów. W chwili obecnej po dokonaniu tej weryfikacji dotyczących możliwości finansowych gminy uważam, że zaproponowany projekt jest o tyle słuszny, że faktycznie maksymalnie wykorzystuje środki, które gmina może wykorzystać na ten cel. Jednocześnie kryteria zostały tutaj podniesione tylko i wyłącznie w szkołach średnich. To są jednak dzieci od których można wymagać troszeczkę więcej i one same mogą od siebie wymagać, więc taka dodatkowa motywacja będzie dla nich tylko dodatkowym bodźcem działającym do przodu, nie będzie to blokada. W takim wypadku jestem gotowy poprzeć tę uchwałę i cieszę się, że udało się taki kompromis wypracować.”

Z kolei radny R. Syryjczyk zwrócił uwagę na fakt, który podkreślali również radni z Młodzieżowej Rady Miasta, dotyczący tego, że zmiana nie powinna dotyczyć uczniów którzy zakończyli naukę w bieżącym roku:

(…) Uważam, że jeżeli na początku roku szkolnego nauczyciele na zebraniach z rodzicami zachęcali, że warto się uczyć, ponieważ można dostać stypendium burmistrza i podawali średnią ocen, jaką trzeba mieć, żeby je otrzymać, a dzieci do końca walczyły o oceny, a pod koniec roku szkolnego okazuje się, że mimo ich trudu, nie otrzymają tych stypendiów, to jest to nasza porażka. Rozumiem argumenty burmistrza i owszem moglibyśmy te kryteria zmienić, ale niech obowiązują od następnego roku szkolnego.”– argumentował radny.

Ostatecznie jednak, jak już wiemy, uchwała została przyjęta. Za głosowało 14 radnych, zaś 7 wstrzymało się od głosu: Maciej Kantor, Magdalena Szabała, Ireneusz Szutko i Mariusz Wilk (Świdnik Wspólna Sprawa) oraz Waldemar Białowąs, Stanisław Skrok, Robert Syryjczyk (KO).

Uchwała w nowym kształcie, oprócz zmian w kryterium średniej ocen, zniosła wcześniej obowiązujące kryterium dotyczące oceny z zachowania. Zwiększono również kwotę stypendium o 10 zł w każdej kategorii. Oznacza to, że stypendium np. dla uczniów ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej, które wypłacane jest jednorazowo wyniesie maksymalnie o 100 zł więcej niż do tej pory. Cały projekt uchwały dostępny jest pod tym linkiem.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button