EDUKACJA

Tradycyjnie, hybrydowo i zdalnie- trzy modele edukacji na nowy rok szkolny

Dziś, 5 sierpnia, odbyła się konferencja prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej podczas, której Minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował, jak będzie wyglądać nauka w stanie epidemii już od 1 września.

Szef MEN mówił o trzech modelach, w których placówki edukcyjne będą mogły funkcjonować w nowym roku szkolnym: tradycyjnym, mieszanym i zdalnym. Chodzi o to, by w razie lokalnego pogorszenia sytuacji epidemicznej możliwe było wprowadzenie trybu mieszany lub całkowicie zdalnego dla uczniów.

„Podstawowym modelem jest model powrotu do tradycyjnych zajęć w szkołach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które znajdują się w wytycznych opracowanych przez GIS, MZ i MEN” – wskazał minister Piontkowski.

Podczas konferencji przedstawiono również wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Jak informuje Serwis Samorządowy PAP: „Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.”

Nowe wytyczne mają być teraz podstawą dla opracowania wewnętrznych regulaminów lub procedur funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Do połowy sierpnia z kolei Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, ma opracować szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Ponadto MEN zachowa prawo, by w sytuacjach nadzwyczajnych zawiesić nauczanie nawet na terenie całego kraju.

Nowe wytyczne GIS dla szkół znajdują się w poniższym załączniku:

źródło: Serwis Samorządowy PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button