AKTUALNOŚCI

Nie trzeba podpisywać oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń w przypadku zakażenia

We wtorek w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o oświadczeniach, które dostali do podpisu rodzice. W jednej z nich można przeczytać, że jedna ze szkół w Krakowie daje rodzicom do podpisu oświadczenie: „Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę szkoły działającej w czasie stanu pandemii COVID-19: jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19: a) dziecku, b) rodzicom/opiekunom, c) innym domownikom, i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń”.

Nie ma podstaw prawnych do podpisywania przez rodziców w szkole „oświadczeń o świadomości ryzyka i zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń w przypadku zakażenia koronawirusem” – informuje MEN. Wskazuje, że podpisanie go nie pozbawia rodzica możliwości dochodzenia odszkodowania w razie zakażenia.

Dla 4,6 mln uczniów we wtorek rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021, a szkoły wracają do stacjonarnego nauczania. Mają w nich obowiązywać wytyczne sanitarne. W razie wystąpienia w szkole zakażenia koronawirusem część lub wszyscy uczniowie będą na oznaczony czas przechodzić na naukę zdalną.

„W obowiązującym systemie prawnym nie istnieje podstawa prawna zobowiązująca rodzica do podpisywania oświadczenia o świadomości ryzyka i zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń w przypadku zakażenia koronawirusem” – poinformowała rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska, komentując informacje o oświadczeniach, które dostała do podpisu część rodziców. Wskazała też, że podpisanie takiego oświadczenia nie pozbawia rodzica możliwości występowania na drogę sądową z powództwem o odszkodowanie w przypadku zakażenia koronawirusem, gdyż podpisane takiego oświadczenie przez rodzica jest bezskuteczne.

„Ocena zasadności takiego roszczenia będzie każdorazowo przedmiotem rozstrzygnięcia właściwego sądu” – podała.

reklama reklama

MEN informuje, w odpowiedzi na pojawiające się informacje o wymaganiu przed dyrektorów składania przez nauczycieli oświadczeń o stanie zdrowia ich i członków ich rodzin, że nie ma podstaw prawnych do składania przez pracowników jednostek systemu oświaty takich oświadczeń.

źródło: Serwis Samorządowy PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button