AKTUALNOŚCI

Gaz pieprzowy – sprawdź prawa swoje i Policji

Czy policjant może użyć ręcznego miotacza pieprzu wobec osoby stawiającej opór, np. zastawiającej swoim ciałem przejście, kurczowo trzymającej się ławki lub barierki?

Odpowiedź brzmi: tak. W przypadku takiego zachowania, policjant po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu jej o zamiarze użycia środków przymusu bezpośredniego, może zastosować ręczny miotacz pieprzu. Ręczny miotacz pieprzu jest standardowym wyposażeniem policjanta i stanowi jeden ze środków przymusu bezpośredniego. Jego działanie nie wywołuje bólu fizycznego, czy też trwałych zmian w organizmie, ale za to silny i przejściowy dyskomfort w postaci pieczenia w drogach oddechowych i oczach, mimowolne zamknięcie oczu, łzawienie, podrażnienie spojówek, zaczerwienienie. Składniki miotacza są naturalne (nie chemiczne).

Policja ostrzega, po zastosowaniu ręcznego miotacza pieprzu tzn. w przypadku kontaktu osoby z substancją drażniącą zawartą w pojemniku miejsce podrażnione należy spłukać dużą ilością bieżącej wody. Osoby podrażnione muszą mieć dostęp do świeżego powietrza. Symptomy powinny ustąpić po 45 minutach od podrażnienia.

Należy pamiętać, że policjant ma prawo użyć pieprzu wyłącznie w celu przywrócenia zachowania zgodnego z prawem. Jeżeli będziemy wykonywać polecenia, wówczas jedynym środkiem przymusu bezpośredniego mogą być kajdanki zakładane w celu bezpiecznego doprowadzenia do jednostki Policji. Po ich założeniu policjant nie może już użyć miotacza pieprzu. Jeżeli wg nas policjant zachował się niezgodnie z prawem to nie należy zachowywać się wobec niego agresywnie, jednak mamy prawo złożyć na policjanta skargę lub zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Źródło: Policja

Reklama
reklama reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button