EDUKACJA

Nowe wytyczne odnośnie maseczek w szkołach

Do tej pory nie było obowiązku noszenia maseczek w szkołach. Dyrektor placówki mógł jednak wprowadzić nakaz zakrywania nosa i ust na terenie obiektu. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o wprowadzeniu nowych zapisów do wytycznych sanitarnych, opracowanych przez resort edukacji wspólnie z resortem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym.

„MEN na bieżąco reaguje na potrzeby uczniów, rodziców oraz dyrektorów szkół w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami organizacji pracy szkoły w czasie epidemii” – poinformował resort w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Jak zaznaczono, w wytycznych dodano nowy zapis, „konieczny ze względu na szczególną ochronę uczniów z chorobami przewlekłymi”. „Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi: np. obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy; w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa” – czytamy.

Aktualizacja dotyczy także zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej dotyczących nauczania indywidualnego. „Z uwagi na możliwość nauczania indywidualnego dla dzieci z orzeczeniem dodaliśmy zapis określający sposób prowadzenia takich zajęć: w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” – poinformowało MEN.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Reklama
reklama reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Zobacz również
Close
Back to top button